Druga dopuna Naloga o multietničkoj adminstraciji u dijelu Općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. oktobra 1997. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine, i članom XI Samoodrživih struktura Bonske konferencije o implementaciji mira koja je održana 10. decembra 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

 

  1. Nakon neuspjeha Skupštine općine Brčko u Republici Srpskoj da na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 13. novembra 1998. godine, izabere kvalifikovane kandidate za nedavno formirani Sekretartijat za javne poslove i Sekretarijat za budžet i finansije,  ovim imenujem:
  • gospodina Mustafu Lukovića, koji je bio jedini kandidat predložen od strane stranaka iz Federacije, za sekretara za budžet i finansije.
  • gospodina Đorđa Dragičevića, koji je dobio najviše glasova (28) među kandidatima koje su predložile stranke bosanskih Srba, za sekretara za javne poslove.

 

  1. 2.     Imenovani općinski zvaničnici ovim dobijaju mandat da preuzmu svoja imenovanja i provode svoje dužnosti od dana izdavanja ovog Naloga.
  2. 3.     Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srskoj će, uz konsultacije sa mojim uredom, završiti i implementirati multietničku sistematizaciju radnih mjesta za novu strukturu općinske vlade do 23. novembra 1998. godine.  Kopija specifikacije radnih mjesta će biti proslijeđena mom uredu do tog datuma.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

16. novembar 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije