НАЛОГ ЗА РАВНЕ-БРЧКО

Поступајући у складу са мени датим овлаштењима из Арбитражне одлуке од 14. фебруара 1997. године (одломак VII, дио I, ставак Б), да пратим имплементацију Дејтонског мировног споразума и јачам демократске институције у цијелом подручју Брчког; поштујући члан 42 Закона Федерације о новим општинама и мишљење Министарства правде Федерације датог 5. октобра 1998. године; позивајући се на мој Налог од 13. јула 1998. године и узимајући у обзир оцјену Поткомисије на изборне притужбе од 6. августа 1998. године (случај број 98-ГЕ-23), овим издајем сљедећи Налог:

 

Одлуке Општинског вијећа Општине Равне-Брчко донесене 27. и 29. октобра 1998. године, да се смијени општински начелник Равне-Брчког и предсједник Општинског вијећа Равне-Брчког су овим опозване.

 

Постојећи административни аранжмани у Равне-Брчком ће наставити да функционишу у складу са чланом 42 Закона Федерације о новим општинама. Општинско вијеће Равне-Брчког неће предузети никакве акције да смијени општинске званичнике без мог пријашњег одобрења.

 

Општинско вијеће Равне-Брчког ће бити правилно конституисано, у складу са мишљењем Министарства правде Федерације од 5. октобра 1998. године.

 

Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

11. новембра 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije