НАЛОГ О НЕРИЈЕШЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЧЛАНА 17 ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О КОРИШТЕЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНМ ГРАЂАНИМА БРЧКОГ И СЛУЧАЈЕВИМА ВИШЕСТРУКОГ ЗАУЗИМАЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ОД СТРАНЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ

У складу са овлаштењима која су мени дата Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године; у складу са Анексима 6 и

7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP), издајем сљедећи Налог:

 

1. Општинска влада Брчког ће, користећи све доступне изворе информација, истражити све случајеве расељених породица и предратних грађана Брчког, који заузимају или полажу право на више од једне стамбене јединице, на које законски немају право. Општинска влада ће систематски пописати и верификовати случајеве вишеструког заузимања стамбених јединица од стране једне породице у подручју супервизије, те преузети контролу над стамбеним јединицама од оних којима нису законски додијељене. Општинска влада ће ми до 13. новембра 1998. године доставити писмени извјештај, укључујући имена, статус (нпр. предратни становник Брчког или расељена породица), број чланова, као и адресе релевантних власништва, као и број ријешених случајева. Сви случајеви вишеструког заузимања стамбених јединица требају бити ријешени до 15. децембра 1998. године.

 

2. Општинска влада ће предузети неопходне кораке да до 15. децембра 1998. године врати њиховим кућама све несрпске предратне становнике Брчког који су у току рата били деложирани из својих кућа, а који су остали да живе у Брчком код својих рођака и пријатеља.

 

3. У складу са препорукама Одјела за људска права Омбудсмена за Босну и Херцеговину, у њиховом Специјалном извјештају од 9. априла 1998. године, у вези са садржајем и примјеном члана 17 Закона Републике Српске о напуштеној имовини (ЗНИ), општинска влада ће, уз помоћ Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, ријешити питања власништва и стамбена питања оних предратних становника Брчког чији случајеви спадају под члан 17 Закона о напуштеној имовини. Пуно и несметано остварење права на власништво над њиховим кућама власницима ће бити враћено до 15. децембра 1998. године.

 

4. Општинска влада ће ми 13. новембра 1998. године поднијети извјештај о прогресу свих горе наведених задатака. Извјештаје о прогресу ће размотрити комисија коју ћу ја сазвати и њом предсједавати у ОHR-у Сјевер. Комисија ће дати приједлоге за даљњи рад. Комисија ће поново бити сазвана 15. децембра 1998. године, да би се процијенило придржавање овог Налога.

 

5. Овај Налог ни на који начин не опозива моју чврсту преданост да се расељена лица која легално станују у Брчком не деложирају, уколико на располагању немају разумно прихватљив алтернативни смјештај. Одговорност за проналажење разумно прихватљивог алтернативног смјештаја за она расељена лица и породице на које се односи овај Налог у потпуности лежи на општинској влади.

 

6. Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

3. новембар 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije