НАЛОГ О ПОВРАТКУ НЕСРПСКИХ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, АДМИНИСТРАЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈЕ, СУДСТВА И ОСТАЛИХ, У ПРЕДРАТНЕ ДОМОВЕ У БРЧКОМ

У складу са овлаштењима мени даним према Арбритражној одлуци од 14. фебруара 1997. године; Допунској одлуци од 15. марта 1998. године; у складу са Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP); Декларацији са министарског састанка Управног одбора Савјета за имплементацију мира одржаног 9. јуна 1998. године у Луксембургу, која у ставу 56 наводи да «је од суштинског значаја да се расељени општински званичници добровољно врате у општину у којој обављају своје функције», те овим издајем сљедећи Налог:

 

1. Општинска влада Брчког ће, уз помоћ Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, предузети неопходне кораке да омогући повратак свих несрпских општинских званичника и запослених предратним домовима. То се односи, али не искључиво, на општинске званичнике и запослене, на делегате у општинској Скупштини, чланове полиције, судства, администрације и просвјетне раднике који ће бити запослени у основним школама у Броду и Омербеговачи. Општинска влада ће или помоћи расељеним лицима која тренутно живе у кућама несрпских званичника и запослених да се врате својим предратним кућама, или ће им обезбиједити разумно прихватљив алтернативни смјештај.

 

2. Значајан прогрес на повратку горе наведених званичника и запослених ће бити остварен до 30. новембра 1998. године. Општинска влада ће ми поднијети прелазни извјештај о прогресу не касније од 13. новембра 1998. године. У току прве недеље од пријема извјештаја, супервизор ће сазвати и предсједати састанком у ОHR-у Сјевер, да би се ревидирао прогрес у овом процесу повратка.

 

3. Због хитне природе ових случајева, и због саме сврхе овог Налога, општинска влада ће расељеним лицима дати ограничени период од тридесет (30) дана да испразне куће несрпских званичника и запослених наведених у ставу један, којима је одобрен повратак од стране Комисије за повратак. Сви остали аспекти Процедуре за повратак у Брчко од 24. априла 1997. године остају на снази.

 

4. Овај Налог ни на који начин не опозива моју чврсту преданост да се расељена лица која тренутно легално станују у Брчком не деложирају, уколико на располагању немају разумно прихватљив алтернативни смјештај. Одговорност за проналажење разумно прихватљивог алтернативног смјештаја за расељена лица и породице које живе у кућама или становима који припадају несрпским општинским званичницима и запосленима, а на које се односи овај Налог, у потпуности лежи на општинској влади.

 

5. Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

3. новембар 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije