NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U skladu sa ovlaštenjima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. februara 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira održanog 9. juna 1998. godine u Luksemburgu, koja u stavu 56 navodi da «je od suštinskog značaja da se raseljeni općinski zvaničnici dobrovoljno vrate u općinu u kojoj obavljaju svoje funkcije», te ovim izdajem sljedeći Nalog:

 

1. Općinska vlada Brčkog će, uz pomoć Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, poduzeti neophodne korake da omogući povratak svih nesrpskih općinskih zvaničnika i zaposlenih predratnim domovima. To se odnosi, ali ne isključivo, na općinske zvaničnike i zaposlene, na delegate u općinskoj Skupštini, članove policije, sudstva, administracije i prosvjetne radnike koji će biti zaposleni u osnovnim školama u Brodu i Omerbegovači. Općinska vlada će ili pomoći raseljenim licima koja trenutno žive u kućama nesrpskih zvaničnika i zaposlenih da se vrate svojim predratnim kućama, ili će im obezbijediti razumno prihvatljiv alternativni smještaj.

 

2. Značajan progres na povratku gore navedenih zvaničnika i zaposlenih će biti ostvaren do 30. novembra 1998. godine. Općinska vlada će mi podnijeti prelazni izvještaj o progresu ne kasnije od 13. novembra 1998. godine. U toku prve nedelje od prijema izvještaja, supervizor će sazvati i predsjedati sastankom u OHR-u Sjever, da bi se revidirao progres u ovom procesu povratka.

 

3. Zbog hitne prirode ovih slučajeva, i zbog same svrhe ovog Naloga, općinska vlada će raseljenim licima dati ograničeni period od trideset (30) dana da isprazne kuće nesrpskih zvaničnika i zaposlenih navedenih u stavu jedan, kojima je odobren povratak od strane Komisije za povratak. Svi ostali aspekti Procedure za povratak u Brčko od 24. aprila 1997. godine ostaju na snazi.

 

4. Ovaj Nalog ni na koji način ne opoziva moju čvrstu predanost da se raseljena lica koja trenutno legalno stanuju u Brčkom ne deložiraju, ukoliko na raspolaganju nemaju razumno prihvatljiv alternativni smještaj. Odgovornost za pronalaženje razumno prihvatljivog alternativnog smještaja za raseljena lica i porodice koje žive u kućama ili stanovima koji pripadaju nesrpskim općinskim zvaničnicima i zaposlenima, a na koje se odnosi ovaj Nalog, u potpunosti leži na općinskoj vladi.

 

5. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

3. novembar 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije