NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENIM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE PORODICE

U skladu sa ovlaštenjima koja su meni data Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog:

1. Općinska vlada Brčkog će, koristeći sve dostupne izvore informacija, istražiti sve slučajeve raseljenih porodica i predratnih građana Brčkog, koji zauzimaju ili polažu pravo na više od jedne stambene jedinice, na koje zakonski nemaju pravo. Općinska vlada će sistematski popisati i verificirati slučajeve višestrukog zauzimanja stambenih jedinica od strane jedne porodice u području supervizije, te preuzeti kontrolu nad stambenim jedinicama od onih kojima nisu zakonski dodijeljene.  Opštinska vlada će mi do 13. novembra 1998. godine dostaviti pismeni izvještaj, uključujući imena, status (npr. predratni stanovnik Brčkog ili raseljena porodica), broj članova, kao i adrese relevantnih vlasništva, kao i broj riješenih slučajeva. Svi slučajevi višestrukog zauzimanja stambenih jedinica trebaju biti riješeni do 15. decembra 1998. godine.

 

2. Općinska vlada će preduzeti neophodne korake da do 15. decembra 1998. godine vrati njihovim kućama sve nesrpske predratne stanovnike Brčkog koji su u toku rata bili deložirani iz svojih kuća, a koji su ostali da žive u Brčkom kod svojih rođaka i prijatelja.

 

3. U skladu sa preporukama Odjela za ljudska prava Ombudsmana za Bosnu i Hercegovinu, u njihovom Specijalnom izvještaju od 9. aprila 1998. godine, u vezi sa sadržajem i primjenom člana 17 Zakona Republike Srpske o napuštenoj imovini (ZNI), općinska vlada će, uz pomoć Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, riješiti pitanja vlasništva i stambena pitanja onih predratnih stanovnika Brčkog čiji slučajevi spadaju pod član 17 Zakona o napuštenoj imovini.  Puno i nesmetano ostvarenje prava na vlasništvo nad njihovim kućama vlasnicima će biti vraćeno do 15. decembra 1998. godine.

 

4. Općinska vlada će mi 13. novembra 1998. godine podnijeti izvještaj o progresu svih  gore navedenih zadataka.  Izvještaje o progresu će razmotriti komisija koju ću ja sazvati i njom predsjedavati u OHR-u Sjever.  Komisija će dati prijedloge za daljnji rad.  Komisija će ponovo biti sazvana 15. decembra 1998. godine, da bi se procijenilo pridržavanje ovog Naloga.

 

5. Ovaj Nalog ni na koji način ne opoziva moju čvrstu predanost da se raseljena lica koja legalno stanuju u Brčkom ne deložiraju, ukoliko na raspolaganju nemaju razumno prihvatljiv alternativni smještaj. Odgovornost za pronalaženje razumno prihvatljivog alternativnog smještaja za ona raseljena lica i porodice na koje se odnosi ovaj Nalog u potpunosti leži na općinskoj vladi.

 

6. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

                                                                                                Robert W. Farrand

                                                                                                zamjenik visokog predstavnika

                                                                                                supervizor za Brčko

                                                                                                3. novembar 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije