Налог о повратку у неусељену имовину у општини Брчко у Републици Српској

У складу са својим овлаштењима на основу Арбитражне одлуке од 14. фебруара 1997. године, Допунске одлуке од 15. марта 1998. године, те у складу са Анексом 7, члан I.1 Дејтонског мировног споразума који каже да «све избјеглице и расељена лица имају право да се слободно врате у своје домове», и чланом VII.1.Б(4) Арбитражне одлуке који предвиђа да супервизор треба да «успостави … програм којим ће успоставити постепен и методичан повратак пријашњих становника релевантне области у њихове пријератне домове», а с обзиром на садашњи ток повратка, издајем сљедећи Налог:

 

1. Извршни одбор општине Брчко у Републици Српској ће у цијелој области под супервизијом, почев од 18. септембра 1998, спровести кампању јавног информисања о могућностима и процедурама двосмјерног повратка;

 

2. Извршни одбор општине Брчко у Републици Српској ће до 1. септембра 1998. године, а у консултацији с мојом канцеларијом, саставити листу свих мјесних заједница у области под супервизијом, искључујући ниже наведене зоне повратка:

 

 • БРОД
 • БРОДУША
 • ДИЗДАРУША
 • ДОЊЕ ДУБРАВИЦЕ
 • ДОЊИ РАХИЋ
 • ДОЊИ ВУКШИЋ
 • ГОРИЦЕ
 • ГОРЊИ ВУКШИЋ
 • КРЕПШИЋ
 • ЛАНИШТА
 • ЛИПОВАЦ
 • МАРКОВИЋ ПОЉЕ
 • ОМЕРБЕГОВАЧА
 • РИЈЕКЕ
 • СТАРИ РАСАДНИК
 • УЛИЦЕ

 

Листа коју буде саставио Извршни одбор општине Брчко у Републици Српској биће сачињена по степену приоритета за повратак са назначеним датумима за почетак повратка;

 

3. Извршни одбор општине Брчко у Републици Српској ће до 18. септембра 1998. године сачинити инвентар свих неусељених објеката у области под супервизијом за које је Комисија за имовинско-правне захтјеве избјеглица и расељених лица издала prima faciae обавјештење, не рачунајући објекте у зонама повратка назначеним за искључење у тачки 2. Инвентар ће бити потписан од стране градоначелника и оба његова замјеника;

 

4. У циљу стварања атмосфере за миран, постепен и методичан повратак, како је предвиђено Дејтонским мировним споразумом, Анекс 7, мултиетничка полиција у Брчком ће сачинити одговарајуће планове безбједности за постојеће зоне повратка наведене у тачки 2, у року од седам дана од објављивања овог налога;

 

5. Мултиетничка полиција у Брчком ће такође сачинити план безбједности за сваку нову зону повратка коју одреди Извршни одбор општине Брчко у Републици Српској, седам календарских дана прије дана повратка у одређену нову област; и

 

6. Сви планови безбједности морају бити одобрени од стране IPTF-а.

 

 

Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

24. август 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije