Nalog o povratku u neuseljenu imovinu u općini Brčko u Republici Srpskoj

U skladu sa svojim ovlaštenjima na osnovu Arbitražne odluke od 14. februara 1997. godine, Dopunske odluke od 15. marta 1998, te u skladu sa Aneksom 7, član I.1 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji kaže da «sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo da se slobodno vrate u svoje domove», i članom VII.1.B(4) Arbitražne odluke koji predviđa da supervizor treba da «uspostavi … program kojim će uspostaviti postepen i metodičan povratak prijašnjih stanovnika relevantne oblasti u njihove prijeratne domove», a s obzirom na sadašnji tok povratka, izdajem sljedeći Nalog:

 

1. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će u cijeloj oblasti pod supervizijom, počev od 18. septembra 1998, provesti kampanju javnog informiranja o mogućnostima i procedurama dvosmjernog povratka;

 

2. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će do 1. septembra 1998. godine, a u konsultaciji s mojim uredom, sastaviti listu svih mjesnih zajednica u oblasti pod supervizijom, isključujući niže navedene zone povratka:

 

 • BROD
 • BRODUŠA
 • DIZDARUŠA
 • DONJE DUBRAVICE
 • DONJI RAHIĆ
 • DONJI VUKŠIĆ
 • GORICE
 • GORNJI VUKŠIĆ
 • KREPŠIĆ
 • LANIŠTA
 • LIPOVAC
 • MARKOVIĆ POLJE
 • OMERBEGOVAČA
 • RIJEKE
 • STARI RASADNIK
 • ULICE

 

Lista koju bude sastavio Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj biće sačinjena po stepenu prioriteta za povratak sa naznačenim datumima za početak povratka;

 

3. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će do 18. septembra 1998. godine sačiniti inventar svih neuseljenih objekata u oblasti pod supervizijom za koje je Komisija za imovinsko-pravne zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica izdala prima facie obavještenje, ne računajući objekte u zonama povratka naznačenim za isključenje u tački 2. Inventar će biti potpisan od strane gradonačelnika i oba njegova zamjenika;

 

4. U cilju stvaranja atmosfere za miran, postepen i metodičan povratak, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, Aneks 7, multietnička policija u Brčkom će sačiniti odgovarajuće planove bezbjednosti za postojeće zone povratka navedene u tački 2, u roku od sedam dana od objavljivanja ovog naloga;

 

5. Multietnička policija u Brčkom će takođe sačiniti plan bezbjednosti za svaku novu zonu povratka koju odredi Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj, sedam kalendarskih dana prije dana povratka u određenu novu oblast; i

 

6. Svi planovi bezbjednosti moraju biti odobreni od strane IPTF-a.

 

 

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

24. avgust 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije