Nalozi supervizora, 1998.

U skladu sa svojim ovlaštenjima na osnovu Privremene arbitražne odluke od 15. marta 1997. godine, Dopunske odluke od 15. marta 1998. i Dejtonskog mirovnog sporazuma (Aneks 3), a kako bi se, u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), osiguralo provođenje slobodnih i pravičnih općih izbora u oblasti Brčko, ovim zabranjujem smjenjivanje izabranih ili imenovanih zvaničnika sa njihovih funkcija u općini, a zbog njihovog slobodno iskorištenog demokratskog prava da promjene političku stranku ili da u potpunosti prekinu svoju stranačku pripadnost.

 

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

13. jula 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije