Druga dopuna Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji za područje Brčkog od 14. februara 1997. godine, i mog Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. oktobra 1997. godine i Dopune tog Naloga od 5. decembra 1997. godine, ovim izdajem sljedeći Nalog:

Nakon konsultacije sa predsjednicom Republike Srpske i uz njenu saglasnost izraženu u pismu od 31. decembra, i uz konsultaciju sa predsednikom Vlade Republike Srpske 26. decembra 1997. godine, i na osnovu sistematizacije radnih mesta razrađene u saradnji sa predsjednikom i potpredsjednikom Osnovnog suda, ovim imenujem sljedeće osobe za nosioce pravosudnih funkcija u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj, kao što je dalje naznačeno:

I    Osnovni sud

1)     Gospodin  Slobodan Zobenica za predsjednika Osnovnog suda;

2)     Gospođa   Ilinka Gavrić za sudiju Osnovnog suda;

3)     Gospodin  Zijad Kadrić za sudiju Osnovnog suda;

4)     Gospođa   Spomenka Kondić za sudiju Osnovnog suda;

5)     Gospođa   Mirjana Mrđen za sudiju Osnovnog suda;

6)     Gospodin  Zekerijah Mujkanović za sudiju Osnovnog suda;

7)     Gospodin  Srđan Nedić za sudiju Osnovnog suda;

8)     Gospođa   Mara Perić za sudiju Osnovnog suda;

9)     Gospodin  Stevan Sofić za sudiju Osnovnog suda;

10)   Gospodin  Milorad Zivlak za sudiju Osnovnog suda;

Treći i četvrti bošnjački sudija za Osnovni sud će biti imenovani u bliskoj budućnosti.

II      Sud za prekršaje

1)     Gospođa  Adela Božić za sudiju Suda za prekršaje

Naimenovanim nosiocima pravosudnih funkcija se ovim daje mandat da preuzmu svoja naimenovanja, i da  oforme svoje urede od dana izdavanja ovog Naloga. Naimenovani nosioci pravosudnih funkcija će učestvovati u zvaničnoj ceremoniji u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, čiji će datum biti objavljen nakon konsultacije sa predsjednicom Republike Srpske.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

31. decembar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije