Допуна Налога о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, а у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, и у складу са мојим Налогом о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској издатим 10. октобра 1997. године, издајем сљедећи Налог:

1.    У складу са горе наведеним одредбама, одлучио сам да именујем:

а)    господина Драгана Михајловића за предсједника Основног суда;

б)    господина Јозу Анђића за потпредседника Основног Суда;

ц)    господина Ирфана Селимовића за јавног тужиоца;

д)    господина Славу Лакића за замјеника тужиоца;

е)    господина Миленка Михајловића за предсједника Суда за прекршаје;

ф)    господина Сафета Пизовића за судију Суда за прекршаје.

г)   (биће именован)

Трећег судију Суда за прекршаје ћу именовати у блиској будућности.

Именовани званичници ће присуствовати званичној церемонији у Народној скупштини Републике Српске, о чијем ћу вас датуму накнадно обавијестити након консултација са предсједником Републике Српске. У међувремену, судски званичници имају мандат да преузму своје функције од дана издавања овог Налога.

2.    Формираће се радна група, коју ће сачињавати предсједник и потпредсједник Основног суда, као и други одговарајући појединци. Засједањима радне групе ће предсједавати OHR, а она ће служити као форум за дискусију о питањима која се односе на имплементацију супервизоровог Налога издатог 10. октобра, као и на садашњу Допуну тог Налога. Радна група ће одржати своје прво засједање у року од једне седмице након издавања овог Налога. Учешће свих страна у раду радне групе ће бити обавезно.

Уз то, радне групе за Јавно тужилаштво и Суд за прекршаје ће бити формиране у истом временском року.

Овај Налог ступа на снагу одмах. Непридржавање овог Налога ће представљати значајно кршење обавеза које су стране преузеле према Арбитражној одлуци.

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

5. децембар 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije