NALOG O PRIVATIZACIJI

Visoki predstavnik i međunarodna zajednica su zatražili od vlasti Republike Srpske (RS) da odlože provođenje programa privatizacije u Republici Srpskoj kako bi se obezbijedila međunarodna pomoć čime bi se ovaj proces učinio vjerodostojnim i vodio ka uspješnom prelazu na slobodnu tržišnu ekonomiju.

 

Pravnim vlasništvom državne i javne imovine u Bosni i Hercegovini (BiH) bi tek trebala da se bavi Parlamentarna skupština BiH. Aktuelnom Zakonu o privatizaciji u RS nedostaje čvrst tehnički okvir i u sadašnjem obliku može dovesti samo do prevare visokih razmjera i rasprodaje državne i javne imovine. Osim toga, dozvoljavanje privatizacije u entitetu RS, bi predstavljalo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer bi ona bila diskriminatorna u odnosu na izbjeglice i raseljena lica sa teritorije Republike Srpske, koja još nisu u mogućnosti da se vrate.

 

Zbog toga, stupajući na snagu danas, ovim nalažem da ne smije doći do bilo kakve privatizacije državne ili javne imovine ili firmi kojim rukovodi država, zemljišta, opreme i drugih posjeda, bilo da je to vlasništvo ili radnja u nadležnosti lokalnih, regionalnih ili vlasti RS, unutar područja pod mojom supervizijom, dok se to pitanje ne razriješi od strane Parlamentarne skupštine BiH ili dok ja ne ukinem ovaj nalog pismenim putem.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

4. decembar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije