Допуна Налога о мултиетничкој администрацији у дијелу општине Брчко у Републици Српској издатог 10. октобра 1997. године

У својству супервизора за Брчко издајем сљедећи Налог, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о прелазној међународној супервизији на подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године и у складу са мојим Налогом о мултиетничкој администрацији у дијелу општине Брчко у Републици Српској од 10. октобра 1997. године.

 

1. Као што је већ наведено у ставу пет горе наведеног Налога, предсједник Извршног одбора (градоначелник) и потпредсједници ће се побринути да састав запослених у општинској администрацији у Брчком, као и у оним јавним службама које су финансиране од стране општине, одражава састав становништва у општини Брчко у Републици Српској, на основу регистра бирача одраженог у резултатима општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. Пропорције ће бити сљедеће: 52,2 % Срба, 39,1% Бошњака и 8,7% Хрвата. Ове пропорције ће се примијенити, у првој фази, на Извршном одбору и унутар његових одјељења.

 

2. Као што је даље наведено у ставу пет горе наведеног Налога, предсједник и подпредсједници ће доставити супервизору свеобухватан кадровски план у року од 30 дана од завршетка избора; 13. новембра 1997. године је потврђено да су ови избори завршени. Такав кадровски план се треба имплементирати до 31. децембра 1997. године.

 

3. У складу са Одредбом VII.I.Б.(л) Арбитражне одлуке, супервизор је коначни ауторитет за сва питања везана за имплементацију мултиетничке администрације.

 

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

Брчко, 15. новембра 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije