Dopuna Naloga o multietničkoj administraciji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatog 10. oktobra 1997. godine

U svojstvu supervizora za Brčko izdajem sljedeći Nalog, u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o prelaznoj međunarodnoj superviziji na području Brčkog od 14. februara 1997. godine i u skladu sa mojim Nalogom o multietničkoj administraciji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. oktobra 1997. godine.

 

1. Kao što je već navedeno u stavu pet gore navedenog Naloga, Predsjednik Izvršnog odbora (gradonačelnik) i potpredsjednici će se pobrinuti da sastav zaposlenih u općinskoj administraciji u Brčkom, kao i u onim javnim službama koje su financirane od strane općine, odražava sastav stanovništva u općini Brčko u Republici Srpskoj, na osnovu registra birača odraženog u rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. Proporcije će biti sljedeće: 52,2 % Srba, 39,1% Bošnjaka i 8,7% Hrvata. Ove proporcije će se primijeniti, u prvoj fazi, na Izvršnom odboru i unutar njegovih odjeljenja.

 

2. Kao što je dalje navedeno u stavu pet gore navedenog Naloga, predsjednik i potpredsjednici će dostaviti supervizoru sveobuhvatan kadrovski plan u roku od 30 dana od završetka izbora; 13. novembra 1997. godine je potvrđeno da su ovi izbori završeni. Takav kadrovski plan se treba implementirati do 31. decembra 1997. godine.

 

3. U skladu sa Odredbom VII.I.B.(l) Arbitražne odluke, supervizor je konačni autoritet za sva pitanja vezana za implementaciju multietničke administracije.

 

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije