Допуна Налога о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској издатог 13. октобра 1997. године

У својству супервизора за Брчко издајем сљедећи Налог у складу са својим овлаштењима према Одлуци о прелазној међународној супервизији на подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године и у складу са мојим Налогом о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској од 13. октобра 1997. године:

 

1. Као што је већ дискутовано са властима Републике Српске, укупно 230 припадника полиције ће дјеловати на подручју под супервизијом. Овај број од 230 припадника ће се односити на сво особље унутар подручја под супервизијом које обавља полицијске функције, или које има овлаштења за спровођење закона, без обзира да ли се они зову полицијом или не, у складу са ставом четири «Принципа за реструктурирање полиције у Републици Српској» од 16. септембра 1997. године.

 

2. Састав полицијских снага, који се заснива на саставу становништва одраженом у регистру бирача и резултатима општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године, ће представљати 52,2 % Срба (120 полицајаца), 39,1 % Бошњака (90 полицајаца) и 8,7 % Хрвата (20 полицајаца).

 

3. Као што је већ наведено у ставу четири Налога о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској од 13. октобра 1997. године, шеф полиције и његови/њени замјеници ће, у сарадњи и уз пристанак УН IPTF-а, израдити кадровски план за полицију у Брчком најкасније 30 дана након њиховог именовања. Овај кадровски план ће укључивати и начин на који ће 230 припадника полиције бити распоређено на подручју под супервизијом, укључујући, али не и ограничавајући се на припаднике униформисане, саобраћајне, истражне и пограничне полиције, као и припаднике полиције у сједишту Центра јавне безбједности уколико остане на подручју под супервизијом након 31. децембра 1997. године.

 

4. Као што је већ дискутовано са властима Републике Српске, сви грађани Босне и Херцеговине, који су напунили или су старији од осамнаест година, имају право да поднесу молбу за пријем у Полицију у општини Брчко у Републици Српској, а то ће урадити у складу са смјерницама и процедурама садржаним у «Принципима реструктурирања полиције у Републици Српској» од 16. септембра 1997. године. Сви пријављени кандидати који буду потврђени од стране УН IPTF-а у складу са тим смјерницама и процедурама ће формирати групу кандидата из које ће Шеф полиције и његови/њени замјеници изабрати припаднике полицијских снага за Брчко. Шеф полиције и његови/њени замјеници ће утврдити смјернице за овај процес избора, у сарадњи и уз пристанак УН IPTF-а.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

10. новембар 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije