Dopuna Naloga o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatog 13. oktobra 1997. godine

U svojstvu supervizora za Brčko izdajem sljedeći Nalog u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o prelaznoj međunarodnoj superviziji na području Brčkog od 14. februara 1997. godine i u skladu sa mojim Nalogom o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 13. oktobra 1997. godine:

 

1. Kao što je već diskutovano sa vlastima Republike Srpske, ukupno 230 pripadnika policije će djelovati na području pod supervizijom. Ovaj broj od 230 pripadnika će se odnositi na svo osoblje unutar područja pod supervizijom koje obavlja policijske funkcije, ili koje ima ovlaštenja za provođenje zakona, bez obzira da li se oni zovu policijom ili ne, u skladu sa stavom četiri «Principa za restrukturiranje policije u Republici Srpskoj» od 16. septembra 1997. godine.

 

2. Sastav policijskih snaga, koji se zasniva na sastavu stanovništva odraženom u registru birača i rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine, će predstavljati 52,2 % Srba (120 policajaca), 39,1 % Bošnjaka (90 policajaca) i 8,7 % Hrvata (20 policajaca).

 

3. Kao što je već navedeno u stavu četiri Naloga o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 13. oktobra 1997. godine, šef policije i njegovi/njeni zamjenici će, u saradnji i uz pristanak UN IPTF-a, izraditi kadrovski plan za policiju u Brčkom najkasnije 30 dana nakon njihovog imenovanja. Ovaj kadrovski plan će uključivati i način na koji će 230 pripadnika policije biti raspoređeno na području pod supervizijom, uključujući, ali ne i ograničavajući se na pripadnike uniformisane, saobraćajne, istražne i pogranične policije, kao i pripadnike policije u sjedištu Centra javne sigurnosti ukoliko ostane na području pod supervizijom nakon 31. decembra 1997. godine.

 

4. Kao što je već diskutovano sa vlastima Republike Srpske, svi građani Bosne i Hercegovine, koji su napunili ili su stariji od osamnaest godina, imaju pravo da podnesu molbu za prijem u Policiju u općini Brčko u Republici Srpskoj, a to će uraditi u skladu sa smjernicama i procedurama sadržanim u «Principima restrukturiranja policije u Republici Srpskoj» od 16. septembra 1997. godine. Svi prijavljeni kandidati koji budu potvrđeni od strane UN IPTF-a u skladu sa tim smjernicama i procedurama će formirati grupu kandidata iz koje će šef policije i njegovi/njeni zamjenici izabrati pripadnike policijskih snaga za Brčko. Šef policije i njegovi/njeni zamjenici će utvrditi smjernice za ovaj proces izbora, u saradnji i uz pristanak UN IPTF-a.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

10. novembar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije