Налог о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима, према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи Налог:

 

У члану VII.I.Б(3) Одлуке се предвиђа да супервизор треба да координише са УН IPTF-ом да би се обезбиједиле службе са циљем да се осигура да надлежне власти преузму нормалне демократске полицијске функције и службе за заштиту свих грађана Босне и Херцеговине у овом подручју. Члан VII.I.Б(5) Одлуке предвиђа да супервизор треба да издаје одговарајуће прописе и налоге, за унапређење демократске владе и мултиетничке управе у Брчком. У Закључцима предсједавајућег на Конференцији о имплементацији у Брчком од 7. марта 1997. године, и Политичкој декларацији Министарске конференције Управног одбора одржане у Синтри 30. маја 1997. године, наводи се да ће се успостављање нове мултиетничке управе у овом подручју, укључујући полицију, заснивати на општинским изборима заказаним за 13. и 14. септембар 1997. године, укључујући и састав регистра бирача.

 

У складу са овим одлукама, мултиетничка полиција у дијелу општине Брчко у Републици Српској ће се формирати до 31. децембра 1997. године. При формирању полиције, примјењиваће се сљедећи принципи и одредбе:

 

1. Поздрављајући приједлог власти Републике Српске, полиција са подручја под супервизијом ће почети реструктурирање 23-24. октобра 1997. године у складу с «Принципима реструктурирања полиције у Републици Српској», од 16. септембра 1997. године. Међутим, рјешења наведена у ставовима 2., 3. и 4. овог Налога, увиђају посебне околности које се односе на подручје под супервизијом.

 

2. Супервизор ће, уз консултације са УН IPTF-ом, одредити укупан број полицајаца који могу радити у подручју под супервизијом, имајући на уму да ће се овај Налог и процес реструктурирања примијенити на сво особље које ради у подручју под супервизијом, а које врши полицијске функције или које има овлаштења за спровођење закона, без обзира да ли се називају полицијом, у складу са ставом 4. «Принципа реструктурирања полиције у Републици Српској» од 16. септембра 1997. године. Снаге специјалне полиције, које подлијежу контроли SFOR-а, у складу са Анексом 1А Општег оквирног споразума за мир, и додатним инструкцијама команданта SFOR-а Специјалној полицији, датираним 15. августа 1997. године, неће више бити стациониране унутар подручја под супервизијом и престаће да дјелују у истом, почевши од 31. децембра 1997. године, осим ако их у појединим случајевима SFOR за то не овласти. Надаље, резервне полицијске снаге ће престати да функционишу у подручју под супервизијом од дана издавања овог Налога.

 

3. Шеф полиције у општини Брчко ће имати два замјеника. Сва три полицијска званичника ће бити различите националности. Шеф полиције ће бити изабран из народа који има највећи број грађана који физички бораве у подручју под супервизијом. Шеф полиције и његови/њени замјеници ће бити изабрани двотрећинском већином од укупног броја одборника у Скупштини општине, на њеној оснивачкој сједници, најкасније 30 дана након техничке потврде општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. Ако Скупштина општине не изабере шефа полиције и његове/њене замјенике у датом року, супервизор ће, након консултација са УН IPTF-ом, извршити именовања.

 

4. Састав полицијских снага, дефинисан у ставу 2. овог Налога, одражава састав становништва заснованог на регистру бирача и као одраз резултата општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. Супервизор ће на вријеме обавијестити стране о тачној пропорцији која ће чинити основу за састав мултиетничке полиције у Брчком. У ту сврху ће шеф полиције и његови/њени замјеници, у сарадњи са УН IPTF-ом и уз пристанак УН IPTF-а, утврдити кадровски план полицијских снага за Брчко, укључујући детаљан опис послова шефа полиције и његових/њених замјеника и доставити га супервизору најкасније 30 дана након њиховог именовања. Ако шеф полиције и његови/њени замјеници не буду у стању да утврде кадровски план, то ће учинити супервизор након конзултација са УН IPTF-ом.

 

5. УН IPTF ће завршити потврђивање полицијског особља у подручју под супервизијом најкасније до 31. децембра 1997. године. Сво полицијско особље, дефинисано у ставу 2. овог Налога, које није потврђено, сматраће се неовлаштеним полицијским снагама и тим случајевима ће се бавити SFOR у складу са својим мандатом. Супервизор ће, у консултацијама са УН IPTF-ом, пратити и процјењивати реструктурирање полиције у подручју под супервизијом и према томе извјештавати Арбитражни трибунал за Брчко о ефикасности и напретку.

6. Полиција у Брчком смјеста треба да предузме неопходне мјере да смјести особље УН IPTF-а у полицијске станице у Брчком. Полиција у Брчком ће до 23. октобра смјестити особље УН ИПТФ-а у полицијске станице у Брчком у складу са планом за смјештање на заједничке локације сачињеним од стране УН ИПТФ-а.

 

Непридржавање овог Налога ће представљати значајно кршење обавеза које су Стране преузеле према Арбитражној одлуци.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

Брчко, 13. октобар 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije