Налог о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи налог:

 

У члану VII.I.Б(5) Одлуке се предвиђа да супервизор треба да издаје одговарајуће прописе и налоге за унапређење демократске власти и мултиетничке управе у Брчком. У Закључцима предсједавајућег Конференције о имплементацији Одлуке о Брчком, одржане у Бечу 7. марта 1997. године и Политичкој декларацији Министарске конференције Управног одбора одржане у Синтри 30. маја 1997. године, се наводи да ће се успостављање нове мултиетничке управе у овом подручју заснивати на општинским изборима заказаним за 13. и 14. септембар 1997. године, укључујући и састав регистра бирача.

 

У складу са овим одлукама, састав правосудних органа у Брчком засниваће се на

сљедећим одредбама и принципима:

 

1. Основни суд (у даљем тексту: Суд) има предсједника и потпредсједника, који су различитих националности.

 

2. Предсједника и потпредсједника Суда именује или потврђује предсједник Републике Српске, у својству представника Републике Српске као стране у спору око Брчког, у консултацији са премијером Републике Српске и супервизором, у року од 30 дана након техничке потврде општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. Уколико предсједник Републике Српске не именује предсједника и потпредсједника у датом временском року, именовање ће извршити супревизор.

 

3. Састав Суда одражава састав становништва дијела општине Брчко у Републици Српској, заснован на регистру бирача и изражен резултатима општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. У ту сврху, предсједник и потпредсједник Суда ће, у сарадњи са супервизором, утврдити систематизацију радних мјеста за Основни суд у Брчком, која ће се спровести до 31. децембра 1997. године. До тада ће предсједник Републике Српске наименовати остале судије Суда у складу са систематизацијом и ставом 2. овог Налога.

 

4. Општина Брчко има јавног тужиоца и замјеника јавног тужиоца који нису исте националности. Они се именују у складу са поступком установљеним у ставу 2. овог Налога. Јавни тужилац ће бити другачије националности од предсједника и потпредсједника Основног суда.

 

5. Суд за прекршаје општине Брчко има тројицу судија који су различите националности, а који се именују у складу са ставом 2. овог Налога.

 

6. Свако има право да га заступа адвокат којег изабере, који је уписан у Адвокатску комору на територији Босне и Херцеговине.

 

Непоштовање овог супервизорског налога представља значајно кршење обавеза које су Стране преузеле према Арбитражној одлуци.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

Брчко, 10. октобар, 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije