Налог о мултиетничкој управи у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи налог :

 

Члан VII.I. Б (5) Одлуке предвиђа да супервизор треба да издаје одговарајуће прописе и налоге за унапређење демократске власти и мултиетничке управе у Брчком. У Закључцима предсједавајућег са Конференције о имплементацији Одлуке о Брчком од 7. марта 1997. године и Политичкој декларацији Министарске конференције Управног одбора у Синтри од 30. маја 1997. године наводи се да ће се успостављање нове мултиетничке управе заснивати на општинским изборима заказаним за 13. и 14. септембар 1997. године, укључујући и састав регистра бирача.

 

У складу са овим одлукама, узимајући у обзир Правила и прописе Привремене изборне комисије, посебно члан 235 (5), нова мултиетничка управа ће у Брчком бити успостављена до 31. децембра 1997. године, полазећи нарочито од сљедећих одредби и принципа:

 

1. Скупштина општине Брчко ће имати предсједника, потпредсједника и секретара. Сва тројица ће бити различитих националности.

 

2. Скупштина општине доноси одлуке простом већином. За одлуке о питањима од виталног националног интереса потребна је квалификована већина, укључујући гласове најмање половине од укупног броја чланова Скупштине сваке националне групе која је у Скупштини заступљена са најмање 5% мјеста. Витални национални интереси, као и услови гласања дефинисани су Статутом општине Брчко.

 

3. Предсједник Извршног одбора (градоначелник) општине Брчко ће имати два замјеника. Предсједник и потпредсједници ће, сва тројица, бити различитих националности. Предсједник и два потпредсједника ће бити изабрани на оснивачкој сједници Скупштине општине најкасније 30 дана након техничке потврде општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године.

 

4. Предсједник Извршног одбора представља општину Брчко, те руководи и управља њеном општинском управом. У обављању његових дужности помажу му два потпредсједника, као што је одређено општинским Статутом.

 

5. Предсједник и потпредсједници Извршног одбора осигуравају да састав особља општинске управе у Брчком, као и оних јавних служби које финансира општина, одражава састав становништва дијела општине Брчко у Републици Српској, заснован на регистру бирача и изражен резултатима општинских избора од 13. и 14. септембра 1997. године. Након техничке потврде општинских избора, супервизор ће обавијестити Стране о тачној пропорцији која ће чинити основу за састав мултиетничке управе у Брчком. Прва фаза спровођења односиће се на Извршни одбор и његове одјеле. У ту сврху, предсједник и потпредсједници ће супервизору доставити свеобухватну систематизацију радних мјеста у року од 30 дана након њиховог избора, а систематизација ће бити спроведена до 31. децембра 1997. године. Супервизор ће, у складу са одредбом VII.1.Б (1) Арбитражне одлуке, бити коначни ауторитет за сва питања која се односе на спровођење мултиетничке управе.

 

6. Током периода супервизије неће се расписивати референдум.

 

Горе наведене одредбе и принципи за мултиетничку управу у Брчком разрађени су у приложеним Амандманима на Статут општине Брчко. Ови Амандмани ступају на снагу одмах. Остали постојећи општински прописи, укључујући пословнике, биће усклађени са измијењеним општинским Статутом до 31. децембра 1997. године.

 

Непоштовање овог супервизорског налога представља значајно кршење обавеза које су Стране преузеле према Арбитражној одлуци.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

Брчко, 10 октобар 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije