Nalog supervizora, 1997

Obaviješten sam da policijske vlasti Republike Srpske na drumskom mostu u Brčkom naplaćuju taksu za prelazak vozila preko mosta iz pravca Hrvatske. Izdavanje viza i naplata takse od strane entitetske policije RS je nezakonita. Nakon konsultacija sa komandantom SFOR-a i komandantom UN/IPTF-a, ovim nalažem da ova praksa bude prekinuta bez odlaganja.

Dalje, koliko sam razumio, carinske i policijske vlasti RS na drumskom mostu naplaćuju putarinu. 21. avgusta 1997. godine, ambasador Gerd Wagner, viši zamjenik visokog predstavnika u ime visokog predstavnika i kao najviša instanca koja se odnosi na tumačenje Mirovnog sporazuma i civilnu implementaciju, poslao je pismo predsjedniku Biljani Plavšić i predsjedniku Vlade Gojku Kličkoviću. Tim pismom ih obavještava da su propisi o putarini RS i naplata te takse u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pošto one stvaraju nezakonitu diskriminaciju, sprečavaju slobodu kretanja i krše kompetencije Bosne i Hercegovine ustanovljavanjem strane politike. Na osnovi gore rečenog, ja izdajem nalog da sve aktivnosti koje se odnose na naplatu putarine na mostu od strane policije i carinskih vlasti RS budu prekinute bez odlaganja.

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 30. avgust, 1997.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije