НАЛОГ ЗА ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОВРАТНИКА У БРЧКО

Дана 12. августа 1997. године, супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко.

 

Повратници у општину Брчко, на територији Републике Српске, морају посједовати важећу личну карту. Та лична карта им даје иста права и обавезе као и осталим становницима општине.

 

Захтијевао сам од власти у Брчком да издају личне карте Републике Српске на дан и у мјесту повратка грађана, који тренутно живе у Федерацији и којима је одобрен повратак у Брчко. Власти су одбиле да поступе према мом захтјеву упркос мојим интензивним покушајима као супервизор.

 

Због тога, повратницима којима је повратак одобрен било од стране садашње Комисије за повратак или од стране Међународне стамбене комисије, федерацијске личне карте заједно са OHR-овом пластичном навлаком и пластичном картицом ће бити важеће личне карте све док је овај Налог на снази. У ту сврху, пластичне навлаке и пластифициране картице ће бити издаване од стране IPTF-а и полицијскх службеника Републике Српске на дан и у мјесту повратка. На OHR-овој пластичној картици стоји да «важи у прелазном периоду међународне супервизије дејтонске имплементације на подручју Брчког до крајње одлуке Арбитражног трибунала за подручје Брчког.»

 

Попис свих особа којима је OHR издао пластифицирану картицу ће бити сачуван код OHR-а и IPTF-а. Власти Републике Српске у Брчком ће добити комплетан попис имена особа.

 

Повратници на подручју Брчког који носе овакву личну карту заједно са OHR-овим додатком, имају иста права и обвезе као и носиоци редовне личне карте Републике Српске и омогућено им је да прихватају своје обавезе у складу са Процедуром за повратак.

 

Овај Налог остаје на снази све док ја, супервизор, не закључим да власти Републике Српске у Брчком поступају у складу са мојим захтјевом да се издају личне карте Републике Српске према горе наведеним договорима.

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

Брчко, 12. августа 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije