NALOG ZA LIČNE KARTE POVRATNIKA U BRČKO

Dana 12. avgusta 1997. godine, supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.

 

Povratnici u općinu Brčko, na teritoriji Republike Srpske, moraju posjedovati važeću ličnu kartu. Ta lična karta im daje ista prava i obaveze kao i ostalim stanovnicima općine.

 

Zahtijevao sam od vlasti u Brčkom da izdaju lične karte Republike Srpske na dan i u mjestu povratka građana, koji trenutno žive u Federaciji i kojima je odobren povratak u Brčko. Vlasti su odbile da postupe prema mom zahtjevu uprkos mojim intenzivnim pokušajima kao supervizor.

 

Zbog toga, povratnicima kojima je povratak odobren bilo od strane sadašnje Komisije za povratak ili od strane Međunarodne stambene komisije, federacijske lične karte zajedno sa OHR-ovom plastičnom navlakom i plastičnom karticom će biti važeće lične karte sve dok je ovaj Nalog na snazi. U tu svrhu, plastične navlake i plastificirane kartice će biti izdavane od strane IPTF-a i policijskh službenika Republike Srpske na dan i u mjestu povratka. Na OHR-ovoj plastičnoj kartici stoji da «važi u prelaznom periodu međunarodne supervizije dejtonske implementacije na području Brčkog do krajnje odluke Arbitražnog tribunala za područje Brčkog.»

 

Popis svih osoba kojima je OHR izdao plastificiranu karticu će biti sačuvan kod OHR-a i

IPTF-a. Vlasti Republike Srpske u Brčkom će dobiti kompletan popis imena osoba.

 

Povratnici na području Brčkog koji nose ovakvu ličnu kartu zajedno sa OHR-ovim dodatkom, imaju ista prava i obveze kao i nosioci redovne lične karte Republike Srpske i omogućeno im je da prihvataju svoje obaveze u skladu sa Procedurom za povratak.

 

Ovaj Nalog ostaje na snazi sve dok ja, supervizor, ne zaključim da vlasti Republike Srpske u Brčkom postupaju u skladu sa mojim zahtjevom da se izdaju lične karte Republike Srpske prema gore navedenim dogovorima.

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 12. avgusta 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije