Yearly Archives: 2010

Налог супервизора којим се продужава мандат Независног одбора за избор, именовање и праћење рада шефа полиције и обавезује Скупштина Брчко Дистрикта да измјени Закон о полицији Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године и става 9 Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године које је донио Арбитражни трибунал за

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 9

Писмо за гђу Јовановић

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора о субвенционисању трошкова снабдијевања Брчко Дистрикта електричном енергијом у периоду од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Такође

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора Којим се доносе Закон о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко Дистрикта БиХ и Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Брчко и којим се доносе допуне Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине како их је припремила Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Такође

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije