Yearly Archives: 2008

Налог супервизора којим се обезбјеђује неопходно финансирање социјалних давања и судских пресуда

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доноси измјена Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

АНЕКС ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОСЛАНИЦИМА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1. У Закону о посланицима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине број: 29/04, 19/07, 2/08 и 17/08), у члану 15, став (2) мијења се и гласи: ”(2) Прелазна новчана накнада ће бити

Posted in Налози супервизора

Анекс Налога супервизора од 23. децембра 2008. године о привременом финансирању институција Брчко Дистрикта за период од 1. јануара до 31. марта 2009. године

Табеларни приказ финансијских средстава расподијељених одјељењима и институцијама Брчко Дистрикта Организациони код Одјељења и институције Износ у КМ 10 Одјељење за стручне и административне послове 810.297,78 12 Одјељење за јавни регистар 713.935,51 13 Одјељење за здравство 6.082.947,31 14 Одјељење за

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о привременом финансирању институција Брчко Дистрикта за период од 1. јануара до 31. марта 2009. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

АНЕКС ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Зао нам је, али ова страница не постоји на овом језику

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доносе измјене Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Анекс I Налога супервизора од 24. октобра 2008. године којим се доноси Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта као и Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1. У Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, број: 17/08, у члану 1.6 иза ријеч: “Дистрикт” додају се ријечи “у складу са Изборним законом БиХ”. Члан 2. У члану 2.1, став

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доноси Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта као и Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Овим законом, у циљу спречавања сукоба интереса, прописују се посебне обавезе изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) у обављању јавне

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije