Yearly Archives: 2008

Nalog supervizora kojim se obezbjeđuje neophodno finansiranje socijalnih davanja i sudskih presuda

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi izmjena Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POSLANICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. U Zakonu o poslanicima Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj: 29/04, 19/07, 2/08 i 17/08), u članu 15, stav (2) mijenja se i glasi: ”(2) Prelazna novčana naknada će biti

Posted in Nalozi supervizora

Aneks Naloga supervizora od 23. decembra 2008. godine o privremenom finansiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. januara do 31. marta 2009. godine

Tabelarni prikaz finansijskih sredstava raspodijeljenih odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta Organizacioni kod Odjeljenja i institucije Iznos u KM 10 Odjeljenje za stručne i administrativne poslove 810.297,78 12 Odjeljenje za javni registar 713.935,51 13 Odjeljenje za zdravstvo 6.082.947,31 14 Odjeljenje za

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o privremenom finansiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. januara do 31. marta 2009. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1 U Zakonu o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 28/06, 29/06, 19/07 i 02/08) u članu 104, stavu (1), tačka a) mijenja se i glasi: “a)

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. U Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, broj: 17/08, u članu 1.6 iza riječi: “Distrikt” dodaju se riječi “u skladu sa Izbornim zakonom BiH”. Član 2. U članu 2.1, stav

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjma koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim zakonom, u cilju sprečavanja sukoba interesa, propisuju se posebne obaveze izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) u obavljanju javne

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije