Yearly Archives: 2007

Налог супервизора о насељу Илићка

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о привременој обустави исплате плата и свих накнада члановима Владе Брчко Дистрикта и посланицима Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”); Имајући нарочито у

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 5

Писмо за госп. Ђапу, гђу Мајиновић и госп. Томића

Posted in Писма с правним дејством

Писмо бр. 4

Писмо за госп. Ђапу, гђу Мајиновић, госп. Томића и госп. Домића

Posted in Писма с правним дејством

Писмо бр. 3

Писмо гђи Корјенић

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора о Изборној комисији Брчко Дистрикта и којим се Скупштини Брчко Дистрикта налаже да именује нове чланове Изборне комисије Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 9. Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године који је донио Арбитражни трибунал за

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 2

Писмо госп. Буро

Posted in Писма с правним дејством

ANNEX IX

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Члан 1. У Закону о административним таксама (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 21/05) у члану 7. ријечи ”Пореске управе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима ”Пореске управе Дирекције за финансије Брчко Дистрикта”.

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет закона) Овим Законом се успоставља Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дирекција) и прописује њено оснивање, организација, управљање и надлежност. Члан

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 1

Писмо гђи Хоџић и госп. Возетићу и Зимоњићу

Posted in Писма с правним дејством

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije