Yearly Archives: 2007

Nalog supervizora o naselju Ilićka

Koristeći se ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlaštenjima

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o privremenoj obustavi isplate plata i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i poslanicima Skupštine Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”); Imajući naročito u

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 5

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović i gosp. Tomića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Pismo br. 4

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović, gosp. Tomića i gosp. Domića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Pismo br. 3

Pismo gđi Korjenić

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o Izbornoj komisiji Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izborne komisije Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. avgusta 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 2

Pismo gosp. Buro

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

ANNEX IX

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o administrativnim taksama (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 21/05) u članu 7. riječi ”Poreske uprave Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) Ovim Zakonom se uspostavlja Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost. Član

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 1

Pismo gđi Hodžić i gosp. Vozetiću i Zimonjiću

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije