Yearly Archives: 2006

Nalog supervizora u vezi sa nepravilnostima u postupcima zapošljavanja javnih službenika

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu; Pozivajući se na poglavlje

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o zabrani isplata određenih dodataka na platu javnim službenicima

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Vjerujući da reforma javne uprave, koja

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se na području Brčko Distrikta stavlja van snage Zakon Socijalističke Republike BiH o građevinskom zemljištu iz 1986. godine, kojim se takođe stavlja van snage dio člana 60 Zakona o prostornom uređenju Brčko Distrikta iz 2003. godine i kojim se takođe ukida Odluka gradonačelnika o iznosu naknade za uređenje građevinskog zemljišta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Naglašavajući da je

Posted in Nalozi supervizora

Četvrta dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije