Yearly Archives: 2006

Налог супервизора којим се као закон Брчко Дистрикта доноси Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењимакоја су ми дата ставовима 8, 10, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Имајући у виду  ставове 13 и 67

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се као закони Брчко Дистрикта доносе Закон о јавној имовини Брчко Дистрикта БиХ и Закон о правобранилаштву Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13 и 37 Коначне одлуке од 05. 03. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Сходно ставу 12 Анекса Коначне одлуке

Posted in Налози супервизора

Прелазни Налог супервизора којим се привремено обуставља судски поступак принудног исељења Pavlović International Bank из просторија у граду Брчко

У складу са ставовима 8,13 и 37 Коначне одлукеАрбитражног трибунала за спор око међуентитетске границе у области Брчког од 5. марта 1999. године,  који дају овлаштења супервизору за Брчко да обавља мандат прописан Коначном одлуком; Подсјећајући да јеРјешењем од 1.

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се налаже реструктурирање Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Подсјећајући на текући

Posted in Налози супервизора

Анекс Налога супервизора од 4. 8. 2006. године који представља списак закона ентитета који ће бити преузети као закони Брчко Дистрикта и које ће институције Дистрикта имплементирати од дана издавања овог Налога супервизора

1.         Закон о производњи и продаји лијекова (Службени гласник РС, 19/01): поглавља VIII и IX – Одјељење за јавну сигурност; сва друга поглавља – Одјељење за здравство и остале услуге 2.         Закон о електроенергетској инспекцији (Службени гласник РС, 12/93) –

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту

У складу са ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког, којима су супервизору за Брчко дата овлаштења да врши

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о реструктурирању Управе прихода Дистрикта у оквиру Владе Дистрикта који укључује и Пету допуну Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању чланова привремене комисије за спровођење поступака за запошљавање јавних службеника

У складу са овлашћењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчко Дистрикта; Позивајући се на закључке са

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се именују чланови Канцеларије Брчко Дистрикта у Савјету министара

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту; Подсјећајући на то да

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се именују два члана Правосудне комисије Брчко Дистрикта и којим се врше измјене Закона о Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ

У складу с овлаштењима која су ми дата према ставовима 8, 10,13, 36, 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у подручју Брчког; Позивајући се на члан 5,

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije