Yearly Archives: 2006

Nalog supervizora kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13 i 37  Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Imajući u vidu  stavove 13 i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se kao zakoni Brčko Distrikta donose Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobranilaštvu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13 i 37 Konačne odluke od 05. 03. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Shodno stavu 12 Aneksa Konačne odluke

Posted in Nalozi supervizora

Prelazni Nalog supervizora kojim se privremeno obustavlja sudski postupak prinudnog iseljenja Pavlović International Bank iz prostorija u gradu Brčko

U skladu sa stavovima 8,13 i 37 Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog od 5. marta 1999. godine  koji daju ovlaštenja supervizoru za Brčko da obavlja mandat propisan Konačnom odlukom; Podsjećajući da je Rješenjem od

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se nalaže restrukturiranje Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Podsjećajući na tekući

Posted in Nalozi supervizora

Aneks Naloga supervizora od 4. 8. 2006. godine koji predstavlja spisak zakona entiteta koji će biti preuzeti kao zakoni Brčko Distrikta i koje će institucije Distrikta implementirati od dana izdavanja ovog Naloga supervizora

1.     Zakon o proizvodnji i prodaji lijekova (Službeni glasnik RS, 19/01): poglavlja VIII i IX – Odjel za javnu sigurnost; sva druga poglavlja – Odjel za zdravstvo i ostale usluge 2.     Zakon o elektroenergetskoj inspekciji (Službeni glasnik RS, 12/93) –

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu

U skladu sa stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog, kojima su supervizoru za Brčko data ovlaštenja da vrši

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta u okviru Vlade Distrikta koji uključuje i Petu dopunu Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju članova privremene Komisije za sprovođenje postupaka za zapošljavanje javnih službenika

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko Distrikta; Pozivajući se na zaključke sa

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu; Podsjećajući na to da

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se imenuju dva člana Pravosudne komisije Brčko Distrikta i kojim se vrše izmjene Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH

U skladu s ovlaštenjima koja su mi data prema stavovima 8, 10,13, 36, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u području Brčkog; Pozivajući se na  član

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije