Yearly Archives: 2005

Налог супервизора о измјенама и допунама Закона о Полицији

У складу са овлаштењима  која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту; Подсјећајући да Закон

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о реструктурирању управе Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима  која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 36, 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Истичући да су

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о обустави усвајања регулационих планова док се не усвоје измјене и допуне урбанистичког плана за Брчко, Брчко Дистрикт БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13, 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5.III 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Подсјећајући да Закон о просторном

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о измјенама Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 37 и 38 Коначне арбитражне одлуке за Брчко; Надовезујући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, о проглашењу ступања на снагу Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се додјељује вршење верификације потраживања по основу старе девизне штедње у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 37, 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5.3.1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчко; Наглашавајући да је право

Posted in Налози супервизора

Трећа Допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се наглашава обавеза прибављања одобрења супервизора за располагање јавном имовином у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, донесене од стране Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије раздвајања у области Брчког; У складу са ставом 12

Posted in Налози супервизора

Друга допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Налог

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije