Yearly Archives: 2005

Nalog supervizora o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu; Podsjećajući da Zakon

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o restrukturiranju uprave Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 36, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Ističući da su

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o obustavi usvajanja regulacionih planova dok se ne usvoje izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko, Brčko Distrikt BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5.III 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Podsjećajući da Zakon o prostornom uređenju Brčko

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o izmjenama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko; Nadovezujući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se dodjeljuje vršenje verifikacije potraživanja po osnovu stare devizne štednje u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 37, 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5.3.1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko; Naglašavajući da je pravo

Posted in Nalozi supervizora

Treća Dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se naglašava obaveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, donesene od strane Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razdvajanja u oblasti Brčkog; U skladu sa stavom 12

Posted in Nalozi supervizora

Druga dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Nalog

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije