Yearly Archives: 2004

Налог супервизора о суспензији господина Есада Атића са функције шефа Одјељења за образовање у прелазној Влади Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми повјерена ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. аугуста 1999. године; Наглашавајући члан 11 Анекса Коначне арбитражне одлуке који дефинише циљ стварања

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о поништавању одређених амандмана на Закон о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13, 36, 37 и 39 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Подржавајући  став 2 Анекса

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се одобрава да Влада Брчко Дистрикта утроши средства из буџета капиталних потреба за 2004. годину

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34 и 37 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, и ставом 8 Б Анекса Коначне одлуке од 18.8.1999. године, које је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе 

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању Марије Јанковић на мјесто посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. 8. 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21.3.2000. године којим је основана прелазна Скупштина Брчко Дистрикта Босне

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о делегирању овлаштења у областима реконструкције и повратка на Владу и Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе  у области Брчког; Позивајући се на ставове 16 и

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о делегирању овлаштења у области образовања на Владу и Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе  у области Брчког; Позивајући се на став 11 Анекса

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о измјени Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењимакоја су ми повјерена ставом 8, 10, 37 и 38 Коначне арбитражне одлуке за Брчко; Подржавајући Налог супервизора од 8. марта 2000. године о проглашењу ступања на снагу Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине; Наглашавајући важност Статута

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije