Yearly Archives: 2003

Налог супервизора о именовању Адмира Нуковића на мјесто шефа Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој

У складу са овлаштењима која су ми дата ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 12. новембра 2003. године, којим

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању посланика Милана Томића и Халила Љуце у прелазну Скупштину Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Као резултат упражњених посланичких мјеста у Скупштини насталих након именовања посланика

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању Бранка Дамјанца на функцију градоначелника Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на налог супервизора од 12. новембра 2003. године, којим

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању Ахмета Дервишевића на мјесто шефа Одјељења за јавну безбједност у прелазној Влади Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године; Након усвајања Закона о измјенама и допунама Закона о извршној

Posted in Налози супервизора

(English) Supervisory Order on the Revocation of the Appointment of Sinisa Kisic to the Position of Mayor of the Brcko District of BiH, and Ismet Dedeic to the Position of Head of Department of Urbanism, Real Estate Affairs and Economic Development

Зао нам је, али ова страница не постоји на овом језику

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о приватизацији одређене имовине банака која се налази у Брчко Дистрикту

У складу са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне арбитражне одлуке од 5.3.1999. године; Надовезујући се на Оквирни закон о приватизацији предузећа и банака у БиХ („Службени гласник БиХ”, број: 14/98) који признаје право ентитетима да приватизују

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о усаглашавању и замјени нових ентитетских закона у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу  са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне одлуке; У складу са ставовима 11 и 36 Коначне одлуке и примјењујући чланове 1 и 9 Статута Брчко Дистрикта којима је основан Брчко Дистрикт као јединица самоуправе на

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о јавној аукцији и реструктурирању у поступку приватизације предузећа у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са ставовима 37. и 43. Коначне Арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12. Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Надовезујући се на Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању господина Касима Делалића на мјесто шефа Одјељења за јавне послове у прелазној Влади Брчко Дистрикта БиХ

У складу са ставом 37. Коначне Арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3. Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године о именовању господина Хамеда Јерковића на

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о надзиђивању стамбених и других јавних зграда

У складу са  ставовима 11 и 37 Коначне арбитражне одлуке од 5.3.1999. године, и ставом 3 Анекса од 18.8.1999. године; С обзиром да је Извршни одбор Општине Брчко, Република Српска, дана 22.7.1999. године донио Одлуку о условима, начину и поступку

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije