Yearly Archives: 2003

Nalog supervizora o imenovanju Admira Nukovića na mjesto šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 12. novembra 2003. godine, kojim

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju poslanika Milana Tomića i Halila Ljuce u prelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Kao rezultat upražnjenih poslaničkih mjesta u Skupštini nastalih nakon imenovanja poslanika

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 12. novembra 2003. godine, kojim

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju Ahmeta Derviševića na mjesto šefa Odjela za javnu sigurnost u prelaznoj Vladi Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data prema stavu 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o opozivu imenovanja Siniše Kisića na mjesto gradonačelnika Brčko Distrikta BiH i Ismeta Dedeića na mjesto šefa Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi povjerena stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se  na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine o

Posted in Nalozi supervizora

Nalog Supervizora o privatizaciji određene imovine banaka koja se nalazi u Brčko Distriktu

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data prema stavu 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine; Nadovezujući se na Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 14/98) koji priznaje pravo entitetima da privatizuju

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o usaglašavanju i zamjeni novih entitetskih Zakona u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu  sa ovlaštenjima koja su mi data prema stavu 37 Konačne odluke; U skladu sa stavovima 11 i 36 Konačne odluke i primjenjujući članove 1 i 9 Statuta Brčko Distrikta kojima je osnovan Brčko Distrikt kao jedinica samouprave na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o javnoj aukciji i restruktuiranju u postupku privatizacije preduzeća u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa  stavovima 37. i 43. Konačne Arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 12. Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Nadovezujući se  na Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju gospodina Kasima Delalića na mjesto šefa Odjela za javne poslove u prelaznoj Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa stavom 37. Konačne Arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3. Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju gospodina Hameda Jerkovića na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o nadziđivanju stambenih i drugih javnih zgrada

U skladu sa  stavovima 11 i 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine, i stavom 3 Aneksa od 18.8.1999. godine; Obzirom da je Izvršni odbor Općine Brčko, Republika Srpska, dana 22.7.1999. godine donio Odluku o uslovima, načinu i postupku nadziđivanja

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije