Yearly Archives: 2002

Налог супервизора о именовању посланика у прелазну Скупштине Брчко Дистрикта БиХ

У складу са  ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о успостављању прелазне Скупштине Брчко Дистрикта

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о изузимању вјерских објеката и гробља из имовине предузећа која се приватизују у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Унапређујући Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 19. септембра

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о опозиву именовања Мустафи Мујкановићу и Мирсаду Исламовићу у прелазној Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. год. и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Скупштине Брчко

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О НАЧIНУ КОРИШТЕЊА МАРКОВИЋЕВИХ ДИОНИЦА У ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ

  У складу са ставовима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године, и ставом 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Унапређујући  Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о јавној имовини у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 28/06) у члану 8 став (1)

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са члановима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и члану 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Унапређујући Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са члановима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и члану 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Унапређујући Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од

Posted in Налози супервизора

Iзмјена Налога супервизора о тржници Аризона од 16. новембра 2000. године

У складу са ставовима 11 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 (А) и 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Унапређујући Налог супервизора о тржници Аризона од 16. новембра 2000. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije