Yearly Archives: 2002

Nalog supervizora o imenovanju poslanika u prelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa  stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o uspostavljanju prelazne Skupštine Brčko Distrikta

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o izuzimanju vjerskih objekata i groblja iz imovine preduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. septembra

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o opozivu imenovanja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o imenovanju članova prelazne Skupštine Brčko

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O NAČINU KORIŠTENJA MARKOVIĆEVIH DIONICA U PROCESU PRIVATIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU

U skladu sa stavovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine, i stavom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Unapređujući  Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o javnoj imovini u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06) u članu 8 stav (1)

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa članovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. i članu 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19.

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa članovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. i članu 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19.

Posted in Nalozi supervizora

Izmjena Naloga supervizora o tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine

U skladu sa stavovima 11 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 (A) i 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije