Yearly Archives: 2001

Налог супервизора о именовању посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Скупштине Брчко

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о замјени посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Скупштине Брчко

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о интегрисаној администрацији у Брчко Дистрикту

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и члана 3 Анекса Коначне арбитражне одлуке од 18. августа 1999. године који овлашћују супервизора да укине административна тијела која постоје у Брчко Дистрикту и да их

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са члановима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, који предвиђају јачање овлаштења супервизора успостављених Одлуком и обавезу ентитета да ”без одлагања” имплементирају сваки налог који при кориштењу својих овлаштења изда супервизор;

Posted in Налози супервизора

Обједињавајући Налог супервизора о приватизацији

У складу са ставовима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12 Анекса од 18. августа 1999. године; Унапређујући Налог супервизора о приватизацији од 4. децембра 1997. године и допунски Налог супервизора о приватизацији

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о наметању Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са члановима 11, 37 и 39 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 5 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године који супервизору дају овлаштење да усклади законодавство ентитета у области Дистрикта; Унапређујући

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о именовању господина Есада Атића на позицију шефа Одјељења за образовање у прелазној Влади Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о успостављању Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања у прелазној Влади Брчко Дистрикта БиХ

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 3  Анекса од 18. августа 1999. године; У циљу унапређења и убрзања примјене имовинских закона; Унапређујући Налог супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о опозиву и именовању посланика у прелазну Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Скупштине Брчко Дистрикта Босне

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о опозиву именовања госпође Хасије Зејниловић са функције шефа Одјељења за образовање у Влади Брчко Дистрикта

У складу са ставом 39 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године којим су именовани чланови прелазне Владе Брчко Дистрикта

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije