Yearly Archives: 2000

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА У ВЕЗИ СА ТРЖНИЦОМ АРИЗОНА

У складу са ставом 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 (А) Анекса од 18. августа 1999. године; након изражене намјере OHR-а, ОЕБС-а, УН-а и SFOR-а да регулишу трговачке дјелатности на тржници Аризона до јуна

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА, 2000

У складу са ставовима 10, 37, и 39 Коначне одлуке од 8. марта 1999. године, и члановима 70 и 71 Статута за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, именујем госпођу Јасну Ћејвановић за судију за прекршаје у Суду за прекршаје у

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога супервизора о финансијском систему Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са ставовима 10, 39, и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 Анекса од 18. августа 1999. године, ставом 42 Статута Брчко Дистрикта, и уз консултације са високим представником, овим издајем сљедећу

Posted in Налози супервизора

ДОПУНА НАЛОГА СУПЕРВИЗОРА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕЛАЗНЕ ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10. и 39. Коначне арбитражне одлуке за Брчко, од 5. марта 1999. године, ставом 3. Анекса од 18. августа 1999. године, и сходно мом Налогу о успостављању прелазне Скупштине Брчко Дистрикта од 8. марта 2000. године,

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10, 39 и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 Анекса од 18. августа 1999. године, као и ставом 42 Статута Брчко Дистрикта, и уз консултације са високим представником, овим

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРЕЛАЗНЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са Коначном арбитражном одлуком за Брчко од 5. марта 1999. године; ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године, и уз консултације са високим представником, овим именујем сљедеће особе за посланике у прелазној Скупштини Дистрикта који ће вршити

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПРЕВИЗОРА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕЛАЗНЕ ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10 и 39 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године, издајем сљедећи Налог: Доле наведене особе су именоване за чланове Владе Дистрикта и своје

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О УСПОСТАВЉАЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставом 9 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и уз консултације са високим представником, овим проглашавам ступање на снагу Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Овај Налог ступа на снагу одмах. Роберт В.

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о успостави полиције Брчко Дистрикта и именовању шефа полиције и његових замјеника

У складу са овлаштењима која су ми повјерена Коначном одлуком за Брчко, од 5. марта 1999. године, и уз консултације са високим представником и Мисијом Уједињених нација у Босни и Херцеговини, овим успостављам Полицију Брчко Дистрикта и именујем сљедеће особе

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije