Yearly Archives: 1998

Налог о суспендовању одборника Општинског вијећа Равне – Брчко

У складу са овлаштењима која су ми повјерена Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године (посебно став 24); имајући у виду писмо министра правде Федерације Мате Тадића од 5. октобра 1998. године, и мој Налог

Posted in Налози супервизора

Друга допуна Налога о мултиетничкој админстрацији у дијелу Општине Брчко у Републици Српској од 10. октобра 1997. године

У складу са овлаштењима која су ми повјерена Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године, и чланом XI Самоодрживих структура Бонске конференције о имплементацији мира која је одржана 10. децембра 1997. године, издајем

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ ЗА РАВНЕ-БРЧКО

Поступајући у складу са мени датим овлаштењима из Арбитражне одлуке од 14. фебруара 1997. године (одломак VII, дио I, ставак Б), да пратим имплементацију Дејтонског мировног споразума и јачам демократске институције у цијелом подручју Брчког; поштујући члан 42 Закона Федерације

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ О НЕРИЈЕШЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЧЛАНА 17 ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О КОРИШТЕЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНМ ГРАЂАНИМА БРЧКОГ И СЛУЧАЈЕВИМА ВИШЕСТРУКОГ ЗАУЗИМАЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ОД СТРАНЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ

У складу са овлаштењима која су мени дата Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године; у складу са Анексима 6 и 7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP), издајем сљедећи Налог:   1. Општинска

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ О ПОВРАТКУ НЕСРПСКИХ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, АДМИНИСТРАЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈЕ, СУДСТВА И ОСТАЛИХ, У ПРЕДРАТНЕ ДОМОВЕ У БРЧКОМ

У складу са овлаштењима мени даним према Арбритражној одлуци од 14. фебруара 1997. године; Допунској одлуци од 15. марта 1998. године; у складу са Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP); Декларацији са министарског састанка Управног одбора Савјета за имплементацију

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ О ПОВРАТКУ НЕСРПСКИХ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, АДМИНИСТРАЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈЕ, СУДСТВА И ОСТАЛИХ, У ПРЕДРАТНЕ ДОМОВЕ У БРЧКОМ

У складу са овлаштењима мени даним према Арбритражној одлуци од 14. фебруара 1997. године; Допунској одлуци од 15. марта 1998. године; у складу са Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP); Декларацији са министарског састанка Управног одбора Савјета за

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ О НЕРИЈЕШЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЧЛАНА 17 ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О КОРИШТЕЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ГРАЂАНИМА БРЧКОГ И СЛУЧАЈЕВИМА ВИШЕСТРУКОГ ЗАУЗИМАЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ОД СТРАНЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ

  У складу са овлаштењима која су ми дата Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године; у складу са Анексима 6 и 7 Општег оквирног споразума за мир (GFAP), издајем сљедећи Налог: 1.

Posted in Налози супервизора

Налог о повратку у неусељену имовину у општини Брчко у Републици Српској

У складу са својим овлаштењима на основу Арбитражне одлуке од 14. фебруара 1997. године, Допунске одлуке од 15. марта 1998. године, те у складу са Анексом 7, члан I.1 Дејтонског мировног споразума који каже да «све избјеглице и расељена лица

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора, 1998

У складу са својим овлаштењима на основу Привремене арбитражне одлуке од 15. марта 1997. године, Допунске одлуке од 15. марта 1998. године и Дејтонског мировног споразума (Анекс 3), а како би се, у сарадњи са Организацијом за безбједност и сарадњу

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije