Yearly Archives: 1998

Nalog o suspendovanju odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine (osobito stav 24); imajući u vidu pismo ministra pravde Federacije Mate Tadića od 5. oktobra 1998. godine, i moj Nalog

Posted in Nalozi supervizora

Druga dopuna Naloga o multietničkoj adminstraciji u dijelu Općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. oktobra 1997. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine, i članom XI Samoodrživih struktura Bonske konferencije o implementaciji mira koja je održana 10. decembra 1997. godine, izdajem

Posted in Nalozi supervizora

NALOG ZA RAVNE-BRČKO

  Postupajući u skladu sa meni datim ovlaštenjima iz Arbitražne odluke od 14. februara 1997. godine (odlomak VII, dio I, stavak B), da pratim implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma i jačam demokratske institucije u cijelom području Brčkog; poštujući član 42 Zakona

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE PORODICE

U skladu sa ovlaštenjima koja su meni data Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog:   1. Općinska

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U skladu sa ovlaštenjima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. februara 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora vijeća za implementaciju

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U skladu sa ovlaštenjima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. februara 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora Vijeća za

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENIM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE PORODICE

U skladu sa ovlaštenjima koja su meni data Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine; u skladu sa Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog: 1. Općinska

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o povratku u neuseljenu imovinu u općini Brčko u Republici Srpskoj

U skladu sa svojim ovlaštenjima na osnovu Arbitražne odluke od 14. februara 1997. godine, Dopunske odluke od 15. marta 1998, te u skladu sa Aneksom 7, član I.1 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji kaže da «sve izbjeglice i raseljena lica imaju

Posted in Nalozi supervizora

Nalozi supervizora, 1998.

U skladu sa svojim ovlaštenjima na osnovu Privremene arbitražne odluke od 15. marta 1997. godine, Dopunske odluke od 15. marta 1998. i Dejtonskog mirovnog sporazuma (Aneks 3), a kako bi se, u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i suradnju u

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije