Yearly Archives: 1997

Налог супервизора, 1997

  Српска православна црква у Брчком, на челу са оцем Славком Максимовићем, је наставила са изградњом нове цркве 17. септембра или око тог датума, на Мерајама, дијелу града Брчког са раније већинским муслиманским становништвом. На састанку одржаном 17. јуна са

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора, 1997

Обавијештен сам да полицијске власти Републике Српске на друмском мосту у Брчком наплаћују таксу за прелазак возила преко моста из правца Хрватске. Издавање виза и наплата таксе од стране ентитетске полиције РС је незаконита. Након консултација са командантом SFOR-а и

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора, 1997

Обавијештен сам да полицијске власти Републике Српске на друмском мосту у Брчком наплаћују таксу за прелазак возила преко моста из правца Хрватске. Издавање виза и наплата таксе од стране ентитетске полиције РС је незаконита. Послије консултација са командантом SFOR-а и

Posted in Налози супервизора

Налог у вези Процедуре за повратак у Брчко

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко.   Члан VII. I. Б. (4) Одлуке одређује да би «супервизор требало да утемељи програм којим би утицао на

Posted in Налози супервизора

Налог о учешћу на састанцима шефова полиције

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко:   Члан VII. I. Б. (3) (б) Одлуке одређује да би супервизор требало да сарађује са IPTF -Међународном полицијом

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ ЗА ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОВРАТНИКА У БРЧКО

Дана 12. августа 1997. године, супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко.   Повратници у општину Брчко, на територији Републике Српске, морају посједовати важећу личну карту. Та

Posted in Налози супервизора

Налог у вези Процедуре за повратак у Брчко

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко.   Члан VII. I. Б. (4) Одлуке одређује да би «супервизор требало да утемељи програм којим би утицао на

Posted in Налози супервизора

Налог о учешћу на састанцима шефова полиције

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко: Члан VII. I. Б. (3) (б) Одлуке одређује да би супервизор требало да сарађује са IPTF -Међународном полицијом УН-а

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije