Yearly Archives: 1997

Nalog supervizora, 1997

  Srpska pravoslavna crkva u Brčkom, na čelu sa ocem Slavkom Maksimovićem, je nastavila sa izgradnjom nove crkve 17. septembra ili oko tog datuma, na Merajama, dijelu grada Brčkog sa ranije većinskim muslimanskim stanovništvom. Na sastanku održanom 17. juna sa

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1997

Obaviješten sam da policijske vlasti Republike Srpske na drumskom mostu u Brčkom naplaćuju taksu za prelazak vozila preko mosta iz pravca Hrvatske. Izdavanje viza i naplata takse od strane entitetske policije RS je nezakonita. Nakon konsultacija sa komandantom SFOR-a i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1997

Obaviješten sam da policijske vlasti Republike Srpske na drumskom mostu u Brčkom naplaćuju taksu za prelazak vozila preko mosta iz pravca Hrvatske. Izdavanje viza i naplata takse od strane entitetske policije RS je nezakonita. Poslije konsultacija sa komandantom SFOR-a i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog u vezi Procedure za povratak u Brčko

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Član VII. I. B. (4) Odluke određuje da bi «supervizor trebao utemeljiti program kojim bi uticao na metodičan

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o učešću na sastancima šefova policije

Kao Supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:   Član VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao da sarađuje sa IPTF -Međunarodnom policijom

Posted in Nalozi supervizora

NALOG ZA LIČNE KARTE POVRATNIKA U BRČKO

Dana 12. avgusta 1997. godine, supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Povratnici u općinu Brčko, na teritoriji Republike Srpske, moraju posjedovati važeću ličnu kartu. Ta

Posted in Nalozi supervizora

Nalog u vezi Procedure za povratak u Brčko

  Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Član VII. I. B. (4) Odluke određuje da bi «supervizor trebao utemeljiti program kojim bi uticao na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o učešću na sastancima šefova policije

Kao Supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:   Član VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao da sarađuje sa IPTF -Međunarodnom policijom

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije