Yearly Archives: 1997

Друга Допуна Налога о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији за подручје Брчког од 14. фебруара 1997. године, и мог Налога о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској од 10. октобра 1997.

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, а у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, и у складу са мојим Налогом о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

Posted in Налози супервизора

НАЛОГ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

Високи представник и међународна заједница су затражили од власти Републике Српске (РС) да одложе спровођење програма приватизације у Републици Српској, како би се обезбиједила међународна помоћ чиме би се овај процес учинио вјеродостојним и водио ка успјешном прелазу на слободну

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога о мултиетничкој администрацији у дијелу општине Брчко у Републици Српској издатог 10. октобра 1997. године

У својству супервизора за Брчко издајем сљедећи Налог, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о прелазној међународној супервизији на подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године и у складу са мојим Налогом о мултиетничкој администрацији у дијелу општине Брчко

Posted in Налози супервизора

АМАНДМАНИ НА НАЛОГЕ СУПЕРВИЗОРА О НАПЛАТАМА НА МОСТОВИМА У БРЧКОМ

Допуном и измјеном Налога супервизора од 30. августа 1997. године, Налогом супервизора од 9. октобра 1997. године, локалној полицији и царини Републике Српске (РС) је забрањено наплаћивање било каквих такси, било које врсте, лицима која возилима или пјешке прелазе мост

Posted in Налози супервизора

Допуна Налога о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској издатог 13. октобра 1997. године

У својству супервизора за Брчко издајем сљедећи Налог у складу са својим овлаштењима према Одлуци о прелазној међународној супервизији на подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године и у складу са мојим Налогом о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко

Posted in Налози супервизора

Налог о мултиетничкој полицији у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима, према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи Налог:   У члану VII.I.Б(3) Одлуке се предвиђа да супервизор треба да координише са

Posted in Налози супервизора

Налог о судству у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи налог:   У члану VII.I.Б(5) Одлуке се предвиђа да супервизор треба да издаје одговарајуће

Posted in Налози супервизора

Налог о мултиетничкој управи у дијелу општине Брчко у Републици Српској

У својству супервизора за Брчко, у складу са својим овлаштењима према Одлуци о привременој међународној супервизији у подручју Брчког од 14. фебруара 1997. године, издајем сљедећи налог :   Члан VII.I. Б (5) Одлуке предвиђа да супервизор треба да издаје

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора, 1997

Налогом супервизора од 30. августа 1997. године, властима Републике Српске је забрањено наплаћивање виза и путарина на путничком мосту у Брчком. Овим налогом се тај налог допуњава како би се искључило и наплаћивање било каквих такси, било које врсте, лицима

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije