Blog Archives

Aneks Naloga supervizora o spomenicima od 21. decembra 2009. godine Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Takođe

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o spomenicima

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine («Konačna odluka») koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 8

Pismo za gosp. Buro

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora kojim se imenuje gđa Ljiljana Orendi za člana Izborne komisije Brčko Distrikta i novčano kažnjavaju poslanici Skupštine Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjma koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se reguliše status svih vodova i objekata za prenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Imajući

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se određenim privatnim agencijama za obezbjeđenje zabranjuje rad u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se ovlaštenjе za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se određena nekretnina dodjeljuje Medžlisu Islamske zajednice Brčko

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Konačna odluka”) i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se privremeno obustavljaju isplate plata i naknada poslanicima u Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se obezbjeđuje neophodno finansiranje socijalnih davanja i sudskih presuda

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije