Blog Archives

Обавјештење о Одлуци супервизора да укине забрану изречену Слободану Катанићу Налогом супервизора од 15. фебруара 2008. године

Не доводећи у питање одлуку супервизора за Брчко Дистрикт да суспендује своје функције од 31. августа 2012. године, коју је подржао Управни одбор Вијећа за имплементацију мира на свом засједању одржаном 23. маја 2012. године;   Имајући у виду Налог

Posted in Налози супервизора

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Ismetu Dedeiću Nalogom supervizora od 23. ožujka 2007. godine

Не доводећи у питање одлуку супервизора за Брчко Дистрикт да суспендује своје функције од 31. августа 2012. године, коју је подржао Управни одбор Вијећа за имплементацију мира на свом засједању одржаном 23. маја 2012. године;   Имајући у виду Налог

Posted in Налози супервизора

Обавјештење о Одлуци супервизора да укине забрану изречену Ђорђу Поповићу Налогом супервизора од 15. фебруара 2008. године

Не доводећи у питање одлуку супервизора за Брчко Дистрикт да суспендује своје функције од 31. августа 2012. године, коју је подржао Управни одбор Вијећа за имплементацију мира на свом засједању одржаном 23. маја 2012. године; Имајући у виду Налог супервизора

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се продужава мандат Независног одбора за избор, именовање и праћење рада шефа полиције и обавезује Скупштина Брчко Дистрикта да измјени Закон о полицији Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године и става 9 Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године које је донио Арбитражни трибунал за

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 9

Писмо за гђу Јовановић

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора о субвенционисању трошкова снабдијевања Брчко Дистрикта електричном енергијом у периоду од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Такође

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора Којим се доносе Закон о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко Дистрикта БиХ и Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Брчко и којим се доносе допуне Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине како их је припремила Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Такође

Posted in Налози супервизора

Анекс I Налога супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјена Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08), члан 12 мијења се и гласи: „Члан 12 Ентитетско држављанство (1) Становници Дистрикта могу бити држављани ентитета и Босне и Херцеговине. (2) Становници Дистрикта имају право

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36, 37 и 39 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Анекс I Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине Амандман 1 У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08) у члану 22, додаје се нова тачка (ј) која гласи: “(ј) покретање спора пред Уставним

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije