Blog Archives

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Slobodanu Kataniću Nalogom supervizora od 15. februara 2008. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspenduje svoje funkcije od 31. avgusta 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na svom zasjedanju održanom 23. maja 2012. godine;   Imajući u vidu Nalog

Posted in Nalozi supervizora

Notice of Decision by the Supervisor to Lift the Ban Imposed on Ismet Dedeić by Supervisory Order dated 23 March 2007

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspenduje svoje funkcije od 31. avgusta 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na svom zasjedanju održanom 23. maja 2012. godine; Imajući u vidu Nalog supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Đorđu Popoviću Nalogom supervizora od 15. februara 2008. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspenduje svoje funkcije od 31. avgusta 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na svom zasjedanju održanom 23. maja 2012. godine; Imajući u vidu Nalog supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se produžava mandat Nezavisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada šefa policije i obavezuje Skupština Brčko Distrikta da izmijeni Zakon o policiji Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine i stavka 9 Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 9

Pismo za gđu Jovanović

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o subvencionisanju troškova snabdijevanja Brčko Distrikta električnom energijom u periodu od 01. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Takođe

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora Kojim se donose Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko Distrikta BiH kako ih je pripremila Pravosudna komisija Brčko Distrika i kojim se donose dopune Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako ih je pripremila Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Takođe

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08), član 12 mijenja se i glasi: „Član 12 Entitetsko državljanstvo (1) Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine. (2) Stanovnici Distrikta imaju pravo

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Amandman 1 U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članu 22, dodaje se nova tačka (j) koja glasi: “(j) pokretanje spora pred Ustavnim

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije