Nalozi supervizora

2014201020092008200720062005200420032002200120001999199819971995

2014 (3)

2010 (4)

2009 (12)

2008 (22)

2007 (35)

2006 (14)

2005 (8)

2004 (7)

2003 (12)

2002 (8)

2001 (12)

2000 (9)

1999 (2)

1998 (9)

1997 (18)

1995 (2)


mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije