Priča o Brčkom

Luka Brčko, na rijeci Savi u sjevernoj Bosni, ključno je regionalno prometno središte gdje se prožimaju glavni željeznički, cestovni i riječni putevi povezujući Bosnu i Hercegovinu s regionalnim tržištima.

Prije sukoba koji je trajao od 1992. do 1995. godine, Brčko je bilo multietnički grad pun života sa skoro 90.000 stanovnika. Međutim, zbog strateškog značenja, grad i područje Distrikta pretrpjeli su ogromne štete tijekom rata. Tisuće ljudi je ubijeno, desili su se neopisivi zločini, a desetine tisuća ljudi bile su primorane napustiti svoje domove.

092

Do kraja rata, Brčko je imalo samo 33.600 stanovnika. Oni koji su ostali pretrpjeli su traumu. Grad je u potpunosti bio etnički podijeljen, došlo je do kolapsa javnih usluga i ekonomije, a bezakonje je bilo široko rasprostranjeno. Spor zaraćenih strana oko statusa Brčkog bio je toliko žestok da je to bilo jedino značajno pitanje oko kojeg se tijekom mirovnih pregovora u Dejtonu nije moglo pronaći rješenje. Strane su stoga rješavanje ovog pitanja prepustile tribunalu kojeg su na kraju sačinjavali međunarodni i domaći pravni stručnjaci. Konkretan status i ovlasti Brčko Distrikta utvrđeni su „Konačnom odlukom“ tribunala iz 1999. godine. Deset godina kasnije, Parlamentarna skupština BiH usvojila je amandman 1 na Ustav BiH.

Do kolovoza 2012. godine, međunarodni supervizor je svakodnevno pružao pomoć u radu lokalnih izabranih zvaničnika koji su upravljali Distriktom. Supervizor je imao široke ovlasti, uključujući i ovlasti da donosi obvezujuće odluke, te je imao zadatak pomagati povratak izbjeglica, promovirati demokratsko i multietničko rukovođenje institucijama i raditi na oživljavanju privrede u Brčkom.

Ovaj model, koji je poslužio kao poluga za jačanje sposobnosti lokalne zajednice da ostvaruje suradnju i postiže produktivni kompromis, doveo je do izuzetnih poboljšanja. Društvo koje je rat podijelio, ponovno je ujedinjeno. Tisuće ljudi vratilo se u svoje prijeratne domove. Ustanovljene su funkcionalne, multietničke institucije, uključujući i škole i policijske snage. Životni standard je znatno poboljšan.

001

005

U uspješnom zajedničkom pothvatu, glavni akteri u Brčkom su surađivali s međunarodnim partnerima kako bi iskoristili značajne geografske, industrijske i komercijalne resurse Distrikta. Postojalo je snažno uvjerenje, utemeljeno na događanjima koja su uslijedila, da se Brčko može ne samo oporaviti nego da može i napredovati i postići jednu novu razinu prosperiteta.

U razdoblju nakon 1999. godine, 450 milijuna КМ je usmjereno u sustavne napore za oživljavanje privreda Distrikta. Dodatnih 250 milijuna KM investirano je u obnovu  infrastrukture.

048

Ove aktivnosti provedene su u suradnji sa susjednim zemljama kako bi se obnovio komercijalni prijevoz na rijekama Dunav i Sava, koji je tijekom povijesti bio glavni oslonac prosperiteta u Brčkom, a obavljene su i pripreme da Brčko preuzme ključnu ulogu u projektu integriranog transporta u okviru Koridora Vc kojim će se, kroz Bosnu i Hercegovinu, povezati sjeverno i južno europsko tržište.

Skoro 2000 poduzeća i više od 3000 malih poduzetnika registrirano je u Distriktu tijekom deset godina od njegovog osnivanja.

Dvadeset i četiri najveća industrijska koncerna naslijeđena iz predratnog perioda su uspješno privatizirana i ove privatizacije su donijele više od 100 milijuna KM u novim ulaganjima, što je pomoglo u otvaranju 1750 novih radnih mjesta.

111

Sustavni napori na poboljšanju poslovnog okruženja, privlačenju ulaganja i korištenju geografskih i ljudskih resursa Brčkog za nove ekonomske aktivnosti doveli su do otvaranja 6000 novih radnih mjesta do 2012. godine.

Ekonomski i društveni oporavak ne bi bio moguć bez održivih i uspješnih aktivnosti na uspostavi vladavine prava. Multietnička policija Distrikta Brčko predvodila je put u uvođenju učinkovitog i pouzdanog policijskog rada u zajednici u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici Brčkog su dobro obučeni i posjeduju resurse i administrativnu potporu koja im je potrebna za očuvanje sigurnosti. Stopa kriminala u Brčkom je pala za 60% u periodu nakon osnivanja Distrikta.

Brčko, poput ostatka Bosne i Hercegovine, pati od raširene korupcije i ostalo je još mnogo toga što treba uraditi u toj oblasti. Ipak, postignut je napredak. Tijekom i nakon rata, Brčko je bilo središte aktivnosti crnog tržišta. Procjena je da je crno tržište 1996. godine predstavljalo 98% privrede Distrikta. Ta situacija se promijenila tijekom narednog desetljeća uvođenjem učinkovitih carinskih kontrola i učinkovite i transparentne porezne administracije.

Do 2001. godine Distrikt Brčko je utemeljio sustav obrazovanja s potpuno integriranim učionicama u kojima sjede zajedno učenici iz svih zajednica. To je bio ključni element u naporu da se izgradi stvarno multietničko društvo koje prepoznaje osobeno nasljeđe različitih zajednica unutar funkcionalnog administrativnog i političkog okvira.

Vlada Distrikta Brčko pokazala je da je u Bosni i Hercegovini moguće utemeljiti i održati mehanizme kojima se štite prava pojedinaca i zajednica, a da pri tome ne dolazi do stalnog zastoja u političkom i administrativnom sustavu. Multietnička vlada i skupština Brčkog predlažu, donose i provode stotine zakonodavnih akata na osnovu uspješnog konsenzusa stvorenog tako da daje maksimalne praktične dobrobiti stanovnicima Distrikta.

059

Budite sigurni da se Distrikt još uvijek suočava s mnoštvom izazova od kojih su mnogi sličnim onima s kojima se suočavaju druge zajednice širom BiH. Međutim, brojni uspjesi postignuti u Distriktu Brčko čine ga na određeni način modelom za ostatak zemlje.

107

108

Dana 23. svibnja 2012. godine visoki predstavnik je najavio da će se ured u Brčkom zatvoriti 31. kolovoza 2012., a da će supervizor suspendirati svoje funkcije od istog dana. Iako će supervizor zadržati sve svoje ovlasti, a Arbitražni tribunal za Brčko nastaviti  postojati, puna odgovornost za upravljanje Distriktom će biti potpuno prenesena na lokalne lidere.

OSCE i EUFOR prisutni su u Distriktu i nakon suspenzije supervizije, a Delegacija Europske unije osnovala je ured u Brčkom. Mandat visokog predstavnika ostaje nepromijenjen. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, OHR i brojne zemlje nastavili su pomno pratiti razvoj događaja i pružati potporu institucijama Distrikta.

Uspješan poslijeratni oporavak Distrikta Brčko predstavlja izravan rezultat napornoga rada, opredijeljenosti i povjerenja građana Brčkog i njihovih izabranih predstavnika. Distrikt je pokazao što je moguće postići u Bosni i Hercegovini.


mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije