Nalog supervizora o subvencioniranju troškova snabdijevanja Brčko Distrikta električnom energijom u periodu od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine

Suklado ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Također sukladno stavku 67 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko „sačuvati jurisdikciju nad ovim sporom sve dok supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcioniraju efikasno i, po svemu sudeći, trajno”;
Podsjećajući na odluke visokog predstavnika od 18. rujna 2009. godine kojima se donose Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini, koji su imali za cilj da Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine bude uključen u elektroenergetski regulatorni sustav na taj način što će se ustanoviti zakonska obveza za entitete da u vidu javne usluge snabdijevaju građane Brčko Distrikt električnom energijom, bez diskriminiranja;
Nadalje podsjećajući da su institucije Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine bez odlaganja objavile gorepomenute zakone o izmjenama i dopunama zakona u svojim službenim glasnicima (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 76/09 i Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 61/09), dok vlasti Republike Srpske to još uvijek nisu učinile, unatoč tome što je takvo objavljivanje obvezno prema Zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 67/05 i 110/08);
Osuđujući postupke člana Državne regulatorne povjerenstva za električnu energiju Vladimira Dokića, koji od rujna 2009. godine svjesno, namjerno i nezakonito blokira provedbu donesenog Zakona o izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini na taj način što sprječava Državno regulatorno povjerenstvo za električnu energiju u izvršavanju njegove zakonske obveze da utvrdi tarife u Brčkom za distributivne troškove u Brčko Distriktu koji su neophodni kako bi se utvrdila konačna cijena isporučene električne energije za domaćinstva u Distriktu i ostale potrošače i kako bi se izdala licenca Javnom komunalnom poduzeću Brčko Distrikta za rad i distribuciju električne energije;
Izražavajući žaljenje zbog činjenice da su Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine spriječene da postignu dogovor u okviru zakonskih rokova o drugačijem aranžmanu snabdijevanja od kojeg bi svi imali koristi, a prevashodno građani Brčko Distrikta zbog toga što je Republika Srpska svjesno nastavila da ozbiljno krši Odluke Tribunala i odluke visokog predstavnika i zbog toga što je gospodin Vladimir Dokić nastavio da nezakonito blokira rad Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju;
Konstatirajući da je u nedostatku drugačijeg aranžmana snabdijevanja zbog gorepomenutog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske, Javno komunalno poduzeće Brčko Distrikta zaključilo ugovore o snabdijevanju električnom energijom za kalendarsku 2010. godinu sa Elektroprivredom Republike Srpske i Elektroprivredom Bosne i Hercegovine na period od po šest mjeseci sa svakom od elektroprivreda, te na taj način postupalo sukladno zakonima na snazi i sa ciljem da se otkloni bilo kakva neizvjesnost u svezi sa dostupnošću i pouzdanošću snabdijevanja električnom energijom za građane Distrikta;
Nadalje konstatirajući da Republika Srpska i dalje nastavlja svjesno da ozbiljno krši Konačnu odluku i odluku visokog predstavnika, te na taj način sprječava puno uključenje Brčko Distrikta u jedinstveno regulirano tržište električne energije Bosne i Hercegovine;
Izražavajući žaljenje što je nastavak ozbiljnog nepridržavanja u značajnoj mjeri i bez potrebe odložio okončanje međunarodne supervizije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, nasuprot mnogim neiskrenim i tendencioznim izjavama zvaničnika Republike Srpske da žele da supervizija bude okončana;
Unatoč brojnim sastancima koje sam imao sa vlastima Republike Srpske kako bih im pomogao u pronalaženju načina da ispune utvrđene zakonske obveze prema Brčko Distriktu na način koji bi bio sukladan Općem okvirnim sporazumu za mir, odlukama Tribunala, brojnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koje su izdate sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija i unatoč brojnim apelima međunarodne zajednice, uključivši i priopćenja za javnost Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira od 19. studenog 2009. godine, 25. veljače 2010. i 30. lipnja 2010. godine upućenim vlastima Republike Srpske da ispune preostale zakonske obveze u svezi sa električnom energijom čime bi omogućili supervizoru za Brčko da obavijesti Tribunal da je Konačna odluka provedena;
Uzimajući u obzir da je Elektroprivreda Republike Srpske od 01. siječnja 2010. godine naplaćivala višu cijenu električne energije u odnosu na prethodnu godinu i uzimajući u obzir da utvrđena cijena električne energije koju naplaćuje Elektroprivreda Bosne i Hercegovine predstavlja dodatno povećane cijene za građane Brčko Distrikta od 01. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine i da Javno komunalno poduzeće Brčko Distrikta financijski nije u stanju da apsorbuje dva velika povećanja cijene tijekom iste godine;
Konstatirajući da je blokadom rada Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju onemogućeno utvrđivanje tarifa za distribuciju za Brčko Distrikt čime bi se ublažila promjena cijene na taj način što bi se ona rasporedila na cijelu godinu;
Nadalje konstatirajući da građani Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da snose posljedice zbog gorepomenutog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske;
Izražavajući pohvale zbog spremnosti Javnog komunalnog poduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da snosi dio troškova koji su nastali zbog povećanja cijene električne energije kako bi se što je više moguće skinuo teret sa korisnika usluga Javnog komunalnog poduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Izražavajući riješenost da putem subvencije u najvećoj mogućoj mjeri umanjim izravne posljedice neodgovornosti vlasti prema institucijama i građanima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Zadržavajući pravo i ovlasti supervizora sukladno stavku 43 Konačne odluke i stavku 9 Aneksa Konačne odluke da naložim entitetima da nadoknade bilo kakav manjak u financijskim sredstvima Distrikta kako bi on bio financijski cjelovit, a ne kažnjen zbog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske;
Također zadržavajući pravo da u bilo kom trenutku revidiram ovaj nalog supervizora kako bih izmijenio iznose iz izreke ovog naloga ili ga na neki drugi način izmijenio ili ukinuo;
Nakon što sam stoga odlučio da putem naloga supervizora subvencioniram povećanje troškova električne energije za period od 01. lipnja do 31. prosinca 2010. godine nalažući da se osiguraju sredstva koja su na raspolaganju Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;
Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Iznos od 2.500.000,00 KM od sredstava raspodijeljenih Brčko Distriktu po osnovu Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobijenih prema Aneksu C Sporazuma o pitanjima sukcesije (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 76/09), bit će osiguran kao subvencija. U roku od 30 dana od dana izdavanja ovog naloga, ovaj iznos bit će prebačen Javnom komunalnom poduzeću Brčko Distrikta za nabavku električne energije u periodu od 01. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.
2. Javno komunalno poduzeće Brčko Distrikta osigurat će 600.000,00 KM kao svoj udio u subvencioniranju povećanja cijene električne energije u periodu od 01. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine
3. Korisnici usluga Javnog komunalnog poduzeća Brčko Distrikta snosit će preostale troškove povećanja cijene.
4. Sve dok Državna regulatorna povjerenstvo za električnu energiju ne odobri distributivne troškove za Javno komunalno poduzeće Brčko Distrikta sukladno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava u Bosni i Hercegovini, te troškove obračunavat će Javno komunalno poduzeće Brčko Distrikta na temelju objektivnih kriterija, a koje će odobriti Upravni odbor Javnog komunalnog poduzeća Brčko Distrikta.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
6. Svi javni zvaničnici, javni službenici i namještenici u Brčko Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi ovaj nalog bio u potpunosti proveden.
7. Kako bi se otklonila bilo kakva nedoumica, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu u sukladnosti sa njim, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ovaj nalog bio u potpunosti proveden. Ovaj nalog supervizora objavit će se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku mjerodavna je za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije